Rozeznanie rynku: noclegi i wyżywienie na warsztatach (2/2.19/2016)

Rozeznanie rynku: Noclegi i wyżywienie na warsztatach (2/2.19/2016) Ruszamy z realizacją trzydniowych warsztatów dla uczestników naszego projektu „Dobre konsultacje, dobry plan” – łącznie zrealizujemy 25 trzydniowych warsztatów. Zapraszamy do złożenia ofert (wycen) usługi zapewnienia wyżywienia i noclegów dla uczestników warsztatów.

Więcej
Zapraszamy na badania fokusowe dotyczące wstępnej wersji rekomendacji

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu fokusowym, dotyczącym wstępnej wersji rekomendacji służących aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, które zostały wypracowane w ramach projektu „Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim”.

Więcej
Wstępne wersje rekomendacji do konsultacji społecznych POWR.02.04.00-00-0051/16

Przekazujemy dokument do konsultacji społecznych pt. „Wstępna wersja rekomendacji służących aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim” wypracowanych w ramach projektu „Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim” nr POWR.02.04.00-00-0051/16.

Więcej
Raport z badań podsumowujący przeprowadzoną diagnozę i analizę potrzeb i potencjałów osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy

Prezentujemy raport z badań podsumowujący przeprowadzoną diagnozę i analizę potrzeb i potencjałów osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, które Fundacja Stabilo wraz z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego prowadziła w ramach projektu „Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim”. Serdecznie zachęcamy do lektury.

Więcej
Zaproszenie do wypełnienia ankiety w ramach projektu PATHWAYS realizowanego m.in. przez Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Konsorcjum międzynarodowego projektu PATHWAYS realizowanego m.in. przez Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, którego polskim koordynatorem jest prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk, zaprasza do wzięcia udziału w badaniu sondażowym dotyczącym integracji i reintegracji osób z niepełnosprawnością i chorobami przewlekłymi z rynkiem pracy.

Więcej
Zawiązanie Partnerstwa na rzecz wypracowania rekomendacji w projekcie „Efektywnie dla młodzieży- nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim”

W dniach 29-30 sierpnia 2016 r., w murach Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przy ul. Szymanowskiego 3, odbyło się seminarium warsztatowe w ramach projektu „Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko – pomorskim” (Działanie 2.4 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój).

Więcej
Zaproszenie do Partnerstwa na rzecz wypracowania rekomendacji w projekcie „Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim”

Fundacja Stabilo we współpracy z partnerami: Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmnie oraz Fundacją Aktywizacja zapraszają zainteresowane podmioty do przystąpienia do Partnerstwa na rzecz wypracowania rekomendacji w ramach projektu „Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim” (w ramach Działania 2.4 – Modernizacja publicznych i prywatnych służb […]

Więcej