Zapraszamy do zapoznania się z Raportami oraz na spotkania konsultacyjne dotyczące modelów wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi

Zapraszamy do zapoznania sie z raportami dotyczącymi modeli wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie kujawsko-pomorskim w ramach projektu „Nowe rozwiązania na rzecz wsparcia osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi, finansowanego przez Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Więcej