Warsztaty pn. Proponowane zmiany w ustawie o zbiórkach publicznych

Zapraszamy do zgłaszania się na bezpłatne warsztaty pn. „Proponowane zmiany w ustawie o zbiórkach publicznych”, który odbędą się w dniach 26-27.03.2018 r. w Toruniu. Zajęcia poprowadzi Filip Gołębiewski. Warsztat jest realizowany w ramach projektu pn. „Organizacje stanowią prawo”.

Warsztat dotyczący proponowanych zmian ww. ustawy, skierowany jest do przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych z województwa kujawsko-pomorskiego zainteresowanych tą tematyką: pracowników, członków, wolontariuszy.

Zakres tematyczny warsztatów: propozycja zmian w ustawie o zbiórkach publicznych. Wspólny namysł nad procesem tworzenia prawa i możliwościami wpływu na nie, jakie mają przedstawiciele kujawsko-pomorskich organizacji pozarządowych. Na zajęciach zastanowimy się nad konsekwencjami wprowadzenia w życie ustawy w proponowanym kształcie i sposobami zmian w tym zakresie.

Celem warsztatów jest wzrost kompetencji i wzmocnienie potencjału przedstawicieli i przedstawicielek regionalnych NGO w zakresie prawidłowego udziału w procesach stanowienia prawa. 

Zapewniamy:

  • lunch i bufet kawowy,
  • zwrot kosztów dojazdu,
  • materiały warsztatowe,
  • certyfikat ukończenia warsztatów.

Zgłosić można się do dnia 22.03.2018 r. poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego, dostępnego tutaj i przesłanie go drogą mailową pod adres: biuro@stabilo.org.pl.

Program warsztatów_zbiórki publiczne 

Prosimy zapoznać się z regulaminem rekrutacji – pobierz.

Projekt „Organizacje stanowią prawo” jest realizowany przez szerokie partnerstwo, w skład którego wchodzą doświadczone organizacje: Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych (lider), Fundacja Stabilo, Cistor SPS, Pomorska Fundacja Rozwoju Kultury i Sztuki. Projekt ma następujące cele:

  • włączenie przedstawicielek i przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa kujawsko-pomorskiego w proces stanowienia prawa;
  • budowanie zaplecza eksperckiego w III sektorze;
  • budowanie kompetencji eksperckich wśród kadr NGO oraz faktyczne wpływanie na prawo na różnych jego poziomach;
  • warsztaty tematyczne dla niewielkich grup uczestników połączone z działaniami rzeczniczymi.