Działalność Gospodarcza

Fundacja Stabilo, aby realizować swoje cele statutowe prowadzi działalność gospodarczą, Zapraszamy do zapoznania się z ofertą

 1. Szeroko pojętego projektowania graficznego
 2. Projektowania i wdrażania stron internetowych
 3. Przygotowywania i drukowania materiałów promocyjnych
 4. Szkoleń
 5. Usług cateringowych
 6. Działalności wydawniczej
 7. Działalności usługowej w obszarze technologii informatycznych i komputerowych, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting)
 8. Prowadzenia portali internetowych
 9. Wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 10. Działalności prawniczej
 11. Działalności rachunkowo-księgowo-kadrowej
 12. Pośrednictwa pracy

Fundacja Stabilo założyła w 2012 roku spółkę, która ma na celu zwiększenie możliwości finansowania celów statutowych Fundacji. Zachęcamy do zapoznania się z opisem spółki Conceptree i propozycją jej działań – Conceptree sp. z o.o.