Aktualności
2016-12-01

Serdecznie zachęcamy o zapoznania się z Raportem z badania ankietowego dotyczącego podsumowania realizacji dotychczasowych edycji budżetu partycypacyjnego mieszkańców Torunia zrealizowanego w ramach projektu „Włącznik Obywatelski”.

2016-11-30
Fundacja Stabilo wraz z Partnerami Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmnie oraz Fundacją Aktywizacja, serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w seminarium upowszechniającym rekomendacje służące aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy oraz rezultaty projektu „Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim”. 
2016-11-21

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu konsultacyjnym, dotyczącym wstępnej wersji rekomendacji służących aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, które zostały wypracowane w ramach projektu "Efektywnie dla młodzieży - nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim". 

O fundacji

Fundacja STABILO powstała w 2007 roku w Toruniu. Jest organizacją inicjatyw społecznych, działającą według zasady „non-for-profit”. Głównym obszarem działalności Fundacji jest aktywizacja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z naciskiem na pomoc osobom długotrwale bezrobotnym. Większość zadań realizowanych przez Fundację ma miejsce na terenie województw kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego.

 

Projekty
2016-05-01

Włącznik Obywatelski to projekt realizowany przez Fundację Stabilo w terminie od 1 maja 2016 roku do 30 listopada 2017 roku, współfinansowany  ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Głównym celem projektu jest wzrost efektywności mechanizmów konsultacji społecznych w Toruniu.

2014-08-01

Z początkiem sierpnia Fundacja Stabilo rozpoczęła rekrutację do  kolejnego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt "Pracuję-zyskuję" obejmie wsparciem 40 osób pozostających bez zatrudnienia w wieku do 25 lat z gmin Chełmno, Lisewo, Unisław, Kijewo Królewskie, Papowo biskupie, Stolno. 

2014-05-01

Od maja 2014 Fundacja rozpoczęła realizację nowego projektu skierowanego do bezrobotnych matek, mieszkających w Toruniu pt.: Mamo-bądź przedsiębiorcza!.

Projekt zakłada przeprowadzenie warsztatów dla 20 kobiet w zakresie ABC Przedsiębiorczości.

Rekrutacja trwa do końca maja 2014 roku - więcej informacji w zakładce Mamo Bądź Przedsiębiorcza na stronie Fundacji Stabilo.

Polecamy