O nas

Fundacja Stabilo powstała w 2007 roku w Toruniu. Jest organizacją inicjatyw społecznych działającą w przestrzeni partycypacji obywatelskiej oraz rynek pracy. Działamy na terenie całego kraju. Pracujemy w zespole eksperckim składającym się z osób mających doświadczenia w zakresie zarządzania, edukacji, badań społecznych, rynku pracy i marketingu.

Edukacja

Prowadzimy szkolenia i doradztwo w zakresie realizowanych przez nas projektów skierowanych do różnorodnych grup odbiorców: uczniów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, osób pracujących w administracji publicznej, czy osób bezrobotnych. Współpracujemy z grupą ekspertów, edukatorów i specjalistów ds. konsultacji społecznych. Prowadzimy zajęcia w szkołach, klubach, gminach, bierzemy udział w debacie publicznej. Jednym z ostatnich naszych sukcesów jest wydanie poradnika o aktywności obywatelskiej w ramach projektu “Włącznik Obywatelski” skierowanego do nauczycieli, młodzieży oraz edukatorów społecznych z obszaru partycypacji. Podręcznik zawiera scenariusze lekcji i warsztatów z zakresu aktywnego włączania obywateli w procesy planowania przestrzeni.

Partnerstwa

W ciągu ostatnich 10 lat pracy zawiązaliśmy kilkadziesiąt partnerstw z innymi NGO, jednostkami samorządu terytorialnego i uniwersytetami. Efekty synergicznych działań, to szersze oddziaływanie naszych projektów na rozwój społeczności lokalnych i zmian w prawie.

Rynek pracy

Od początku naszej działalności wspieramy osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, bezrobotne i poszukujące pracy. Stworzyliśmy autorską metodologię prowadzenia skutecznej aktywizacji społecznej i zawodowej. Nasze działania skierowane są do osób z niepełnosprawnościami, z terenów wiejskich, uzależnionych i w trudnej sytuacji życiowej. Do dnia dzisiejszego swoje kompetencje i kwalifikacje zwiększyło ponad 1300 uczestników i uczestniczek naszych projektów. Fundacja jest instytucją szkoleniową oraz agencją zatrudnienia.

Partycypacja obywatelska

Przestrzeń partycypacji i konsultacji społecznych jest jednym z kluczowych działań jakimi zajmuje się Fundacja. Uczymy metod i technik konsultacji oraz przekazujemy granty na konsultacje społeczne w obszarze planowania przestrzennego.

Badania społeczne

Zespół badawczy Fundacji Stabilo realizuje badania komercyjne i własne. Dotyczą one m.in. rynku pracy (przygotowaliśmy, w szerokim partnerstwie, Rekomendacje dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), czy osób chorujących psychicznie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Ciała dialogu

Angażujemy się w pracę ciał dialogu na poziomie lokalny i centralnym. Nasi przedstawiciele byli obecni w Radzie Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia. Pracują w Komitetach Monitorujących Programy Operacyjne - Polska Cyfrowa i Inteligentny Rozwój, Krajowym Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej, zespołach pracujących przy MRPiPS, Ministerstwie Rozwoju, czy Kancelarii Premiera. 

Aktualności

Archiwum
Rusza Inkubator NGO 2020 w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu!

Zamierzasz rozpocząć działalność w organizacjach społecznych, ale nie wiesz, od czego zacząć? Inkubator jest właśnie dla Ciebie!
Zapraszamy Cię do wzięcia udziału w bydgoskim inkubatorze organizacji pozarządowych?

Więcej
Warsztaty: Transparentne NGO-sy. – Obowiązki organizacji pozarządowych i działania rzecznicze

Zapraszamy przedstawicieli/ki NGO z województwa kujawsko-pomorskiego do zgłaszania się na bezpłatne warsztaty pn. „Transparentne NGO-sy. – Obowiązki organizacji pozarządowych i działania rzecznicze”, które poprowadzi Katarzyna Sadło – trenerka działająca w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Warsztat realizujemy w ramach projektu „Organizacje stanowią prawo”.

Więcej
Konferencja w Senacie o wsparciu osób z niepełnosprawnością intelektualną

Na Konferencji w Senacie ” Modele wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną” organizowana wspólnie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich i Fundację Stabilo padły ważne słowa i deklaracje. RPO zaapelował o zniesienie ubezwłasnowolnienia. A poza praktykami i ekspertami głos zabrały także osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Więcej

POLECAMY

SZKOLENIA I DORADZTWO

ZAPYTANIA OFERTOWE

Projektów
UCZESTNIków PROJEKTÓW
zawiązanych partnerstw

Zespół

Łukasz Broniszewski
Łukasz Broniszewski

Prezes Zarządu

  Paulina Róg-Wróblewska
  Paulina Róg-Wróblewska

  Kierowniczka ds. finansowych i ewaluacji

   Adrian Stelmaszyk
   Adrian Stelmaszyk

   Ekspert ds. konsultacji społecznych

    KONTAKT

    Fundacja Stabilo

    87-100 Toruń, Fosa Staromiejska 30/6
    tel. (+48) 56 678 84 16
    fax (+48) 56 682 80 84
    biuro@stabilo.org.pl

    Biuro czynne w godzinach:
    09.00-15.00 od poniedziałku do piątku

    Zarząd Fundacji
    Łukasz Broniszewski - Prezes Zarządu l.broniszewski@stabilo.org.pl
    Krzysztof Izdebski - Wiceprezes Zarządu k.izdebski@stabilo.org.pl
    Dawid Kwiatkowski - Wiceprezes Zarządu d.kwiatkowski@stabilo.org.pl

    Rada Fundacji
    Justyna Tyszka-Rochna
    Robert Małecki
    Łukasz Płaza


    Biuro Fundacji

    Łukasz Broniszewski l.broniszewski@stabilo.org.pl
    Prezes Zarządu, Koordynator działalności gospodarczej, Ekspert ds. konsultacji społecznych i szkoleń

    Paulina Róg-Wróblewska p.rog-wroblewska@stabilo.org.pl
    Kierowniczka ds. finansowych i ewaluacji, Mentorka w projekcie "Organizacje Stanowią Prawo"

    Adrian Stelmaszyk a.stelmaszyk@stabilo.org.pl
    Mentor w projekcie "Organizacje Stanowią Prawo", Ekspert ds. konsultacji społecznych i szkoleń


    Dane:

    Fundacja Stabilo, Fosa Staromiejska 30/6, 87-100 Toruń
    NR KRS: 0000276478
    REGON: 340292143
    NIP: 956-219-35-98
    Nr rachunku bankowego: BNP PARIBAS 13 1600 1462 1870 6620 6000 0007

    Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację Stabilo, adres: ul. Fosa Staromiejska 30/6, 87-100 Toruń, jako Administratora danych, w celu zrealizowania Twojej sprawy.

    W celu skontaktowania się z Inspektorem Danych Osobowych napisz pod adres e-mail: iod@stabilo.org.pl

    Twoje dane będziemy przechowywać do czasu załatwienia Twojej sprawy i wygaśnięcia roszczeń z nią związanych.

    Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie.

    Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia Twojej sprawy.

    Adres
    87-100 Toruń Fosa Staromiejska 30/6
    tel. (+48) 56 678 84 16
    fax. (+48) 56 682 80 84

    Sprawozdania