Aktualności
2017-01-02

Zapraszamy do zgłaszania się do projektu pn. "Aktywni - III edycja" realizowanego w powiecie braniewskim (województwo warmińsko-mazurskie). Projekt obejmie wsparciem 20 osób pozostających bez zatrudnienia w wieku od 30 lat. Obok indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy, uczestnicy wezmą udział w wybranych szkoleniach zawodowych, a także odbędą 6-cio miesięczne płatne staże zawodowe.  

Ankieta rekrutacyjna

Regulamin rekrutacji

2017-01-02

Zapraszamy do zgłaszania się do projektu pn. Jesteśmy Aktywni" realizowanego w powiecie kętrzyńskim (województwo warmińsko-mazurskie). Projekt obejmie wsparciem 20 osób pozostających bez zatrudnienia w wieku od 30 lat. Obok indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy, uczestnicy wezmą udział w wybranych szkoleniach zawodowych, a także odbędą 6-cio miesięczne płatne staże zawodowe. 

Ankieta rekrutacyjna

Regulamin rekrutacji

2016-12-28

Zachęcamy do zapoznania się z produktem projektu "Efektywnie dla młodzieży - nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim" -  zestawem rekomendacji służących aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim.

O fundacji

Fundacja STABILO powstała w 2007 roku w Toruniu. Jest organizacją inicjatyw społecznych, działającą według zasady „non-for-profit”. Głównym obszarem działalności Fundacji jest aktywizacja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z naciskiem na pomoc osobom długotrwale bezrobotnym. Większość zadań realizowanych przez Fundację ma miejsce na terenie województw kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego.

 

Projekty
2017-01-02
Z początkiem stycznia 2017 Fundacja Stabilo rozpoczęła rekrutację do kolejnego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Projekt "Jesteśmy Aktywni" obejmie wsparciem 20 osób pozostających bez zatrudnienia w wieku od 30 lat z gmin i miast Kętrzyn, Srokowo, Barciany, Reszel, Korsze. Obok indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy, uczestnicy wezmą udział w wybranych szkoleniach zawodowych, a także odbędą 6-cio miesięczne płatne staże zawodowe.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu pod numerami telefonów: 56 678 84 16 lub 510 200 207.  

2017-01-02

Z początkiem stycznia 2017 Fundacja Stabilo rozpoczęła rekrutację do kolejnego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Projekt "Aktywni - III edycja" obejmie wsparciem 20 osób pozostających bez zatrudnienia w wieku od 30 lat z gmin i miast Braniewo, Frombork, Pieniężno, Lelkowo, Wilczęta, Płoskinia. Obok indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy, uczestnicy wezmą udział w wybranych szkoleniach zawodowych, a także odbędą 6-cio miesięczne płatne staże zawodowe.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu pod numerami telefonów: 56 678 84 16 lub 510 200 207. 

2016-05-01

Włącznik Obywatelski to projekt realizowany przez Fundację Stabilo w terminie od 1 maja 2016 roku do 30 listopada 2017 roku, współfinansowany  ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Głównym celem projektu jest wzrost efektywności mechanizmów konsultacji społecznych w Toruniu.

Polecamy