O nas

Fundacja Stabilo powstała w 2007 roku w Toruniu. Jest organizacją inicjatyw społecznych działającą w przestrzeni partycypacji obywatelskiej oraz rynek pracy. Działamy na terenie całego kraju. Pracujemy w zespole eksperckim składającym się z osób mających doświadczenia w zakresie zarządzania, edukacji, badań społecznych, rynku pracy i marketingu.

Edukacja

Prowadzimy szkolenia i doradztwo w zakresie realizowanych przez nas projektów skierowanych do różnorodnych grup odbiorców: uczniów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, osób pracujących w administracji publicznej, czy osób bezrobotnych. Współpracujemy z grupą ekspertów, edukatorów i specjalistów ds. konsultacji społecznych. Prowadzimy zajęcia w szkołach, klubach, gminach, bierzemy udział w debacie publicznej. Jednym z ostatnich naszych sukcesów jest wydanie poradnika o aktywności obywatelskiej w ramach projektu “Włącznik Obywatelski” skierowanego do nauczycieli, młodzieży oraz edukatorów społecznych z obszaru partycypacji. Podręcznik zawiera scenariusze lekcji i warsztatów z zakresu aktywnego włączania obywateli w procesy planowania przestrzeni.

Partnerstwa

W ciągu ostatnich 10 lat pracy zawiązaliśmy kilkadziesiąt partnerstw z innymi NGO, jednostkami samorządu terytorialnego i uniwersytetami. Efekty synergicznych działań, to szersze oddziaływanie naszych projektów na rozwój społeczności lokalnych i zmian w prawie.

Rynek pracy

Od początku naszej działalności wspieramy osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, bezrobotne i poszukujące pracy. Stworzyliśmy autorską metodologię prowadzenia skutecznej aktywizacji społecznej i zawodowej. Nasze działania skierowane są do osób z niepełnosprawnościami, z terenów wiejskich, uzależnionych i w trudnej sytuacji życiowej. Do dnia dzisiejszego swoje kompetencje i kwalifikacje zwiększyło ponad 1300 uczestników i uczestniczek naszych projektów. Fundacja jest instytucją szkoleniową oraz agencją zatrudnienia.

Partycypacja obywatelska

Przestrzeń partycypacji i konsultacji społecznych jest jednym z kluczowych działań jakimi zajmuje się Fundacja. Uczymy metod i technik konsultacji oraz przekazujemy granty na konsultacje społeczne w obszarze planowania przestrzennego.

Badania społeczne

Zespół badawczy Fundacji Stabilo realizuje badania komercyjne i własne. Dotyczą one m.in. rynku pracy (przygotowaliśmy, w szerokim partnerstwie, Rekomendacje dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), czy osób chorujących psychicznie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Ciała dialogu

Angażujemy się w pracę ciał dialogu na poziomie lokalny i centralnym. Nasi przedstawiciele byli obecni w Radzie Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia. Pracują w Komitetach Monitorujących Programy Operacyjne - Polska Cyfrowa i Inteligentny Rozwój, Krajowym Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej, zespołach pracujących przy MRPiPS, Ministerstwie Rozwoju, czy Kancelarii Premiera. 

Aktualności

Archiwum
Zapraszamy na warsztaty pn. Prawo autorskie w NGO

Zapraszamy przedstawicieli NGO z województwa kujawsko-pomorskiego do zgłaszania się na bezpłatne warsztaty pn. „Prawo autorskie w NGO”, które poprowadzi prawnik Piotr Wódkowski. Warsztat jest realizowany w ramach projektu pn. „Organizacje stanowią prawo”. Chociażby najbardziej szczytne cele organizacji pozarządowej pozostaną w sferze marzeń bez skutecznej promocji jej działalności. Marketing NGO przeniósł się w znaczącej części do Internetu – […]

Więcej
Zapraszamy przedstawicieli NGO z kujawsko-pomorskiego na warsztaty dotyczące RODO dla NGO

Zapraszamy przedstawicieli NGO z województwa kujawsko-pomorskiego do zgłaszania się na bezpłatne warsztaty pn. „RODO dla NGO”. Planowane są dwa terminy zajęć w maju 2018 r. i jeden w czerwcu a poprowadzi je prawnik Piotr Wódkowski. Warsztat jest realizowany w ramach projektu pn. „Organizacje stanowią prawo”. RODO – ten skrót budzi niemal powszechne przerażenie, nie tylko w instytucjach publicznych oraz […]

Więcej
Zapraszamy do udziału w warsztatach pn. „Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w kontekście możliwości stanowienia prawa na szczeblu lokalnym”

Zapraszamy do zgłaszania się na bezpłatne warsztat pn. „Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w kontekście możliwości stanowienia prawa na szczeblu lokalnym”, który odbędzie się w dniach 22-23.03.2018 r. a poprowadzą go Szymon Bakalarczyk oraz Paulina Szczurek. Warsztat jest realizowany w ramach projektu pn. „Organizacje stanowią prawo”. Warsztat dotyczący nowelizacji ww. ustawy, skierowany jest do przedstawicieli i przedstawicielek organizacji […]

Więcej

POLECAMY

SZKOLENIA I DORADZTWO

ZAPYTANIA OFERTOWE

Projektów
UCZESTNIków PROJEKTÓW
zawiązanych partnerstw

Zespół

Łukasz Broniszewski

Łukasz Broniszewski

Prezes Zarządu

  Agata Broniszewska

  Agata Broniszewska

  Dyrektorka fundacji

   Paulina Róg-Wróblewska

   Paulina Róg-Wróblewska

   Kierowniczka ds. finansowych i ewaluacji

    Piotr Zwarycz

    Piotr Zwarycz

    Specjalista ds. badań

     KONTAKT

     Fundacja Stabilo

     87-100 Toruń, Fosa Staromiejska 30/6
     tel. (+48) 56 678 84 16
     fax (+48) 56 682 80 84
     biuro@stabilo.org.pl

     Czynna w godzinach:
     09.00-16.00 od poniedziałku do piątku

     Zarząd Fundacji
     Łukasz Broniszewski - Prezes Zarządu l.broniszewski@stabilo.org.pl
     Krzysztof Izdebski - Wiceprezes Zarządu k.izdebski@stabilo.org.pl
     Dawid Kwiatkowski - Wiceprezes Zarządu d.kwiatkowski@stabilo.org.pl

     Rada Fundacji
     Justyna Tyszka-Rochna
     Robert Małecki
     Łukasz Płaza


     Biuro Fundacji

     Łukasz Broniszewski l.broniszewski@stabilo.org.pl
     Prezes Zarządu, Koordynator działalności gospodarczej, ekspert ds. konsultacji, Specjalista ds. współpracy z instytucjami monitorowanymi

     Agata Broniszewska a.broniszewska@stabilo.org.pl
     Dyrektorka Fundacji, Koordynatorka projektów, Badaczka, Mentorka

     Paulina Róg-Wróblewska p.rog-wroblewska@stabilo.org.pl
     Kierowniczka ds. finansowych i ewaluacji

     Adrian Stelmaszyk a.stelmaszyk@stabilo.org.pl
     Mentor w projekcie "Organizacje Stanowią Prawo"

     Piotr Zwarycz p.zwarycz@stabilo.org.pl
     Specjalista ds. badań

      

     Filip Gołębiewski f.golebiewski@stabilo.org.pl
     Koordynator Innowacji Społecznej


     Dane:

     Fundacja Stabilo, Fosa Staromiejska 30/6, 87-100 Toruń
     NR KRS: 0000276478
     REGON: 340292143
     NIP: 956-219-35-98
     Nr rachunku bankowego: BOŚ BANK 88 1540 1304 2035 8971 8812 0013

     Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację Stabilo, adres: ul. Fosa Staromiejska 30/6, 87-100 Toruń, jako Administratora danych, w celu zrealizowania Twojej sprawy.

     W celu skontaktowania się z Inspektorem Danych Osobowych napisz pod adres e-mail: iod@stabilo.org.pl

     Twoje dane będziemy przechowywać do czasu załatwienia Twojej sprawy i wygaśnięcia roszczeń z nią związanych.

     Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie.

     Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia Twojej sprawy.

     Adres
     87-100 Toruń Fosa Staromiejska 30/6
     tel. (+48) 56 678 84 16
     fax. (+48) 56 682 80 84

     Sprawozdania