Aktualności
2016-10-20

Konsorcjum międzynarodowego projektu PATHWAYS realizowanego m.in. przez Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, którego polskim koordynatorem jest prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk, zaprasza do wzięcia udziału w badaniu sondażowym dotyczącym integracji i reintegracji osób z niepełnosprawnością i chorobami przewlekłymi z rynkiem pracy.

 
 
2016-08-31

W dniach 29-30 sierpnia 2016 r., w murach Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przy ul. Szymanowskiego 3, odbyło się seminarium warsztatowe w ramach projektu „Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko – pomorskim” (Działanie 2.4 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój).

2016-07-29

Fundacja Stabilo we współpracy z partnerami: Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmnie oraz Fundacją Aktywizacja zapraszają zainteresowane podmioty do przystąpienia do Partnerstwa na rzecz wypracowania rekomendacji w ramach projektu „Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim” (w ramach Działania 2.4 – Modernizacja publicznych i prywatnych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój).

O fundacji

Fundacja STABILO powstała w 2007 roku w Toruniu. Jest organizacją inicjatyw społecznych, działającą według zasady „non-for-profit”. Głównym obszarem działalności Fundacji jest aktywizacja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z naciskiem na pomoc osobom długotrwale bezrobotnym. Większość zadań realizowanych przez Fundację ma miejsce na terenie województw kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego.

 

Projekty
2016-05-01

Włącznik Obywatelski to projekt realizowany przez Fundację Stabilo w terminie od 1 maja 2016 roku do 30 listopada 2017 roku, współfinansowany  ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Głównym celem projektu jest wzrost efektywności mechanizmów konsultacji społecznych w Toruniu.

2014-08-01

Z początkiem sierpnia Fundacja Stabilo rozpoczęła rekrutację do  kolejnego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt "Pracuję-zyskuję" obejmie wsparciem 40 osób pozostających bez zatrudnienia w wieku do 25 lat z gmin Chełmno, Lisewo, Unisław, Kijewo Królewskie, Papowo biskupie, Stolno. 

2014-05-01

Od maja 2014 Fundacja rozpoczęła realizację nowego projektu skierowanego do bezrobotnych matek, mieszkających w Toruniu pt.: Mamo-bądź przedsiębiorcza!.

Projekt zakłada przeprowadzenie warsztatów dla 20 kobiet w zakresie ABC Przedsiębiorczości.

Rekrutacja trwa do końca maja 2014 roku - więcej informacji w zakładce Mamo Bądź Przedsiębiorcza na stronie Fundacji Stabilo.

Polecamy