Fundacja Stabilo powstała w 2007 roku w Toruniu. Jest organizacją inicjatyw społecznych działającą w przestrzeni partycypacji obywatelskiej oraz rynek pracy. Działamy na terenie całego kraju. Pracujemy w zespole eksperckim składającym się z osób mających doświadczenia w zakresie zarządzania, edukacji, badań społecznych, rynku pracy i marketingu.

 

Edukacja

Prowadzimy szkolenia i doradztwo w zakresie realizowanych przez nas projektów skierowanych do różnorodnych grup odbiorców: uczniów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, osób pracujących w administracji publicznej, czy osób bezrobotnych. Współpracujemy z grupą ekspertów, edukatorów i specjalistów ds. konsultacji społecznych. Prowadzimy zajęcia w szkołach, klubach, gminach, bierzemy udział w debacie publicznej. Jednym z ostatnich naszych sukcesów jest wydanie poradnika o aktywności obywatelskiej w ramach projektu “Włącznik Obywatelski” skierowanego do nauczycieli, młodzieży oraz edukatorów społecznych z obszaru partycypacji. Podręcznik zawiera scenariusze lekcji i warsztatów z zakresu aktywnego włączania obywateli w procesy planowania przestrzeni.

Partnerstwa

W ciągu ostatnich 10 lat pracy zawiązaliśmy kilkadziesiąt partnerstw z innymi NGO, jednostkami samorządu terytorialnego i uniwersytetami. Efekty synergicznych działań, to szersze oddziaływanie naszych projektów na rozwój społeczności lokalnych i zmian w prawie.

Rynek pracy

Od początku naszej działalności wspieramy osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, bezrobotne i poszukujące pracy. Stworzyliśmy autorską metodologię prowadzenia skutecznej aktywizacji społecznej i zawodowej. Nasze działania skierowane są do osób z niepełnosprawnościami, z terenów wiejskich, uzależnionych i w trudnej sytuacji życiowej. Do dnia dzisiejszego swoje kompetencje i kwalifikacje zwiększyło ponad 1300 uczestników i uczestniczek naszych projektów. Fundacja jest instytucją szkoleniową oraz agencją zatrudnienia.

Partycypacja obywatelska

Przestrzeń partycypacji i konsultacji społecznych jest jednym z kluczowych działań jakimi zajmuje się Fundacja. Uczymy metod i technik konsultacji oraz przekazujemy granty na konsultacje społeczne w obszarze planowania przestrzennego.

Badania społeczne

Zespół badawczy Fundacji Stabilo realizuje badania komercyjne i własne. Dotyczą one m.in. rynku pracy (przygotowaliśmy, w szerokim partnerstwie, Rekomendacje dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), czy osób chorujących psychicznie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Ciała dialogu

Angażujemy się w pracę ciał dialogu na poziomie lokalny i centralnym. Nasi przedstawiciele byli obecni w Radzie Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia. Pracują w Komitetach Monitorujących Programy Operacyjne – Polska Cyfrowa i Inteligentny Rozwój, Krajowym Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej, zespołach pracujących przy MRPiPS, Ministerstwie Rozwoju, czy Kancelarii Premiera.

Zarząd Fundacji
Łukasz Broniszewski – Prezes Zarządu l.broniszewski@stabilo.org.pl
Anna Zaręba – Wiceprezeska Zarządu a.u.zareba@stabilo.org.pl
Jacek Zawrot – Wiceprezes Zarządu j.zawrot@stabilo.org.pl

Rada Fundacji
Justyna Tyszka-Rochna
Łukasz Płaza

Nasza misja i cele

Jesteśmy ekspercką organizacją społeczną. Pracujemy głównie w obszarach partycypacji obywatelskiej, ochrony zdrowia psychicznego, prawa i dostępności.

Naszą misją jest działanie na rzecz zmiany społecznej.

Zależy nam, by podstawą tej zmiany było przyjazne i dobre prawo, które powstaje w trosce o obywateli. Byśmy jako społeczeństwo potrafili korzystać z zalet demokracji i aktywnie uczestniczyli w życiu publicznym. Chcemy, aby mieszkanki i mieszkańcy mogli wpływać na decyzje samorządów, biorąc udział w szerokich, dobrze przygotowanych konsultacjach społecznych.

Monitorujemy, edukujemy i propagujemy procesy partycypacji obywatelskiej. Wpływamy na zwiększenie poziomu zaangażowania obywateli w życie publiczne w całym kraju. Prowadzimy szkolenia i doradztwo m.in. dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, urzędników, nauczycieli i młodzieży.

Działamy od 2007 roku.
Nasze działania trafiły do około 10 tys. odbiorców.
Zawiązaliśmy blisko 100 partnerstw.
Zrealizowaliśmy ponad 60 projektów.