Warsztaty: Ochrona drzew w przestrzeni miejskiej

Zapraszamy przedstawicieli/ki NGO z województwa kujawsko-pomorskiego do zgłaszania się na bezpłatne warsztaty pn. „OCHRONA DRZEW W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ”, które poprowadzi ekolog, trener i aktywista Adam Bohdan. Czy spotkałaś/eś się z wycinką drzew w sezonie lęgowym i nie wiedziałaś/eś jak temu zapobiec? Nie zgadzasz się na masowe wycinanie drzew podczas inwestycji drogowych? Masz wątpliwości związane z […]

Więcej
ZAPRASZAMY PRZEDSTAWICIELI/KI NGO NA WARSZTATY: W OBRONIE PRAW ZWIERZĄT

Zapraszamy przedstawicieli/ki NGO z województwa kujawsko-pomorskiego do zgłaszania się na bezpłatne warsztaty pn. „W OBRONIE PRAW ZWIERZĄT”, które poprowadzi trenerka, aktywistka, adwokatka  i publicystka Karolina Kuszlewicz. O czym będą warsztaty Czy spotkałaś/eś się z niewłaściwym traktowaniem zwierząt i nie wiedziałaś/eś jak zareagować? A może nie zgadzasz się na hodowlę zwierząt futerkowych, ich stłoczenie w klatkach i […]

Więcej
Warsztaty pn. Rola NGO-sów w przebiegu procesów konsultacji społecznych

Zapraszamy przedstawicieli/ki NGO z województwa kujawsko-pomorskiego do zgłaszania się na bezpłatne warsztaty pn. „Rola NGO-sów w przebiegu procesów konsultacji społecznych”, które poprowadzi Łukasz Broniszewski. Warsztat realizujemy w ramach projektu „Organizacje stanowią prawo”. Konsultacje społeczne są bardzo istotnym elementem partycypacji obywatelskiej, która wspomaga i uzupełnia działania administracji publicznej. W procesach konsultacji urzędnicy różnych szczebli administracyjnych mogą […]

Więcej
Już jest! Broszura „Planowanie przestrzenne dla każdego”

W ramach projektu „Partycypacja w Planowaniu” opracowaliśmy broszurę, która w przystępny sposób przybliża temat planowania przestrzennego. Pobierz broszurę Nasza najnowsza publikacja dotyczy planowania przestrzennego i konsultacji społecznych w tym procesie. Głównymi odbiorcami będąmieszkańcy gmin (uczestników projektu „Partycypacja w Planowaniu”), którzy wezmą udział w procesach konsultacyjnych jakie gminy planują do realizacji. To krótka i atrakcyjna wizualnie broszura […]

Więcej
Zapraszamy przedstawicieli/ki NGO na warsztaty: w obronie praw zwierząt

Zapraszamy przedstawicieli/ki NGO z województwa kujawsko-pomorskiego do zgłaszania się na bezpłatne warsztaty pn. „W OBRONIE PRAW ZWIERZĄT”, które poprowadzi trenerka, aktywistka, adwokatka  i publicystka Karolina Kuszlewicz. O czym będą warsztaty Czy spotkałaś/eś się z niewłaściwym traktowaniem zwierząt i nie wiedziałaś/eś jak zareagować? A może nie zgadzasz się na hodowlę zwierząt futerkowych, ich stłoczenie w klatkach i […]

Więcej
Fundacja Stabilo na Święcie Wolności i Solidarności w Gdańsku
Fundacja Stabilo - oznaczenie

3 czerwca br. Przedstawiciele i Przedstawicielki Fundacji Stabilo będą obecni w Strefie Społecznej na Święcie Wolności i Solidarności w Gdańsku. Wolność i solidarność to wartości, które przyświecają naszej misććccc od początku istnienia Fundacji Stabilo. Działamy dla zmiany w obszarze partycypacji społecznej, aktywizacji zawodowej, planowania przestrzennego oraz dostępności instytucji publicznych dla osób z niepełnosprawnościami. Wierzymy, że […]

Więcej
Wyniki naboru gmin do projektu grantowego „Partycypacja w planowaniu”
Partycypacja w planowaniu papierowa łódka na drewnianym stole w kroplach wody imitujących jezioro

Zespół Ekspercki dokonał wyboru 29 gmin, które będą miały szansę otrzymać grant w ramach projektu „Partycypacja w planowaniu”, więc nadszedł moment publikacji wyników. Podczas naboru do projektu swoje aplikacje złożyło 38 gmin z całej Polski. W związku z tym na listę główną przyjęliśmy 24 gminy, na listę rezerwową 5 gmin. Wszystkim gminom serdecznie dziękujemy za […]

Więcej
Zapraszamy na warsztaty dla przedstawicieli/ek NGO: Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Zapraszamy przedstawicieli/ki NGO z województwa kujawsko-pomorskiego do zgłaszania się na bezpłatne warsztaty pn. „Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych”, które poprowadzi prawnik Piotr Wódkowski. Warsztat realizujem w ramach projektpn. „Organizacje stanowią prawo”. Nowy projekt ustawy odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, przewiduje bardzo kontrowersyjne rozwiązania. M.in, których celem jest umożliwienie karania organizacji, za przestępstwa popełnione przez członków […]

Więcej
Rozpoczynamy rekrutację gmin do projektu „Partycypacja w Planowaniu”

Z  dniem 15 stycznia 2019 rozpoczęła się rekrutacja gmin – uczestników projektu „Partycypacja w Planowaniu”. Serdecznie zapraszamy do zgłaszania się na indywidualne spotkania organizacyjno-wprowadzające i składanie aplikacji. Rekrutacja trwa od 15 stycznia 2019 roku do 25 marca 2019 roku. Przed złożeniem formularza aplikacyjnego zapraszamy wszystkie zainteresowane gminy do przesłania zgłoszenia na bezpłatne indywidualne spotkanie organizacyjno-wprowadzające […]

Więcej