Spotkanie w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

W dniu 2.03.2017 w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się seminarium pt. „Relacje Rząd – III Sektor. Praktyczne wymiary realizacji wolności zrzeszania się”. Uczestnikami byli przedstawiciele wielu różnych organizacji pozarządowych z całego kraju. Słowo wstępne wygłosił sam Rzecznik Praw Obywatelskich – Adam Bodnar. W obradach brał udział przedstawiciel Fundacji Stabilo – Filip Gołębiewski.

Więcej
Urzędy dostępne dla osób z niepełnosprawnościami?

W dniu 21.02.2017 została podpisana umowa między Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a partnerstwem, złożonym z Fundacji Stabilo, Fundacji Court Watch Polska i Fundacji Arkadia, na realizację projektu pt. „Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w województwie kujawsko-pomorskim”. Partnera wiodącego – Fundację Stabilo – reprezentował jej prezes – Łukasz Broniszewski.

Więcej
Nabór na stanowisko „Społecznika/czki” do Zespołów Monitorujących

Fundacja Stabilo wraz z Partnerami Fundacją na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Arkadia oraz Fundacją Court Watch Polska w ramach projektu pn. „Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w województwie kujawsko-pomorskim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, poszukuje kandydatów/ek na stanowisko: Społecznika/czki w Zespole Monitorującym.

Więcej
Nabór na stanowisko „Badacza/ki” do Zespołów Monitorujących

Fundacja Stabilo wraz z Partnerami Fundacją na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Arkadia oraz Fundacją Court Watch Polska w ramach projektu pn. „Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w województwie kujawsko-pomorskim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, poszukuje kandydatów/ek na stanowisko: Badacz/ka w Zespole Monitorującym.

Więcej
Rozpoczęliśmy rekrutację do projektu „Aktywni – III edycja” realizowanego w Braniewie

Zapraszamy do zgłaszania się do projektu pn. „Aktywni – III edycja” realizowanego w powiecie braniewskim (województwo warmińsko-mazurskie). Projekt obejmie wsparciem 20 osób pozostających bez zatrudnienia w wieku od 30 lat. Obok indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy, uczestnicy wezmą udział w wybranych szkoleniach zawodowych, a także odbędą 6-cio miesięczne płatne staże zawodowe. Ankieta […]

Więcej
Rozpoczęliśmy rekrutację do projektu „Jesteśmy Aktywni” realizowanego w Kętrzynie

Zapraszamy do zgłaszania się do projektu pn. Jesteśmy Aktywni” realizowanego w powiecie kętrzyńskim (województwo warmińsko-mazurskie). Projekt obejmie wsparciem 20 osób pozostających bez zatrudnienia w wieku od 30 lat. Obok indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy, uczestnicy wezmą udział w wybranych szkoleniach zawodowych, a także odbędą 6-cio miesięczne płatne staże zawodowe. Ankieta rekrutacji Regulamin_rekrutacji […]

Więcej
Audiobook: Rekomendacje służące aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim

Zachęcamy do zapoznania się z produktem projektu „Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim” – zestawem rekomendacji służących aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim.

Więcej
Materiały prezentowane podczas seminarium podsumowującego projekt „Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim”

Przedstawiamy materiały prezentowane podczas seminarium upowszechniającego rekomendacje służące aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy oraz rezultaty projektu „Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim” w dniach 19-20.12.2016 r. Zachęcamy do zapoznania się.

Więcej
Zestaw dokumentów wypracowanych w projekcie „Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim” nr POWR.02.04.00-00-0051/16

Prezentujemy zestaw dokumentów wypracowanych w ramach projektu pn. „Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim” nr POWR.02.04.00-00-0051/16. Raporty z badań, analiz oraz konsultacji społecznych posłużyły do opracowania końcowego produktu – Zestawu rekomendacji służących aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim. Zachęcamy do zapoznania […]

Więcej
Raport z badania ankietowego dotyczącego podsumowania realizacji dotychczasowych edycji Budżetu Partycypacyjnego Mieszkańców Torunia w ramach projektu „Włącznik Obywatelski”

Serdecznie zachęcamy o zapoznania się z Raportem z badania ankietowego dotyczącego podsumowania realizacji dotychczasowych edycji budżetu partycypacyjnego mieszkańców Torunia zrealizowanego w ramach projektu „Włącznik Obywatelski”.

Więcej