Zestaw rekomendacji służący aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim

Fundacja Stabilo prezentuje zaktualizowany Zestaw rekomendacji służący aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim, wypracowany w ramach projektu „Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim”. Aktualizacja dokumentu została dokonana w wyniku analizy rekomendacji przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zachęcamy do lektury. Zestaw […]

Więcej
Długi weekend majowy w Fundacji Stabilo

Informujemy, że w długi weekend majowy 2017 biuro Fundacji Stabilo będzie zamknięte w dniach 1-3. maja. Zapraszamy od czwartku 4. maja. Udanej majówki! Zespół Fundacji Stabilo

Więcej
Podpisanie porozumienia w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Jest nam bardzo miło poinformować, że w dniu 4 kwietnia 2017 podpisaliśmy porozumienie o współpracy w ramach projektu „Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w województwie kujawsko- pomorskim” z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Bardzo dziękujemy Panu Kuratorowi Markowi Gralikowi za zaangażowanie na rzecz wypracowania większej dostępności instytucji dla osób z niepełnosprawnościami.  

Więcej
Spotkanie członków sieci Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy

W dniach 28-29 marca 2017 roku członkowie zespołu Fundacji Stabilo uczestniczyli w spotkaniu członków sieci Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy. W trakcie pierwszego dnia realizowane były warsztaty z zakresu rozwiązywania problemów metodą Design Thinking. Wiedzę i umiejętności przekazane przez trenerów z PwC z pewnością wykorzystamy w praktyce!

Więcej
Co nowego we Włączniku Obywatelskim? Kontynuacja realizacji projektu.

Zespół do spraw monitorowania konsultacji społecznych w Toruniu działający przy Fundacji Stabilo w ramach projektu „Włącznik Obywatelski” zakończył rok 2016, mając na koncie zaobserwowane cztery procesy konsultacyjne, z których powstały raporty opublikowane na stronie internetowej projektu www.wo.org.pl.

Więcej
Spotkanie w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

W dniu 2.03.2017 w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się seminarium pt. „Relacje Rząd – III Sektor. Praktyczne wymiary realizacji wolności zrzeszania się”. Uczestnikami byli przedstawiciele wielu różnych organizacji pozarządowych z całego kraju. Słowo wstępne wygłosił sam Rzecznik Praw Obywatelskich – Adam Bodnar. W obradach brał udział przedstawiciel Fundacji Stabilo – Filip Gołębiewski.

Więcej
Urzędy dostępne dla osób z niepełnosprawnościami?

W dniu 21.02.2017 została podpisana umowa między Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a partnerstwem, złożonym z Fundacji Stabilo, Fundacji Court Watch Polska i Fundacji Arkadia, na realizację projektu pt. „Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w województwie kujawsko-pomorskim”. Partnera wiodącego – Fundację Stabilo – reprezentował jej prezes – Łukasz Broniszewski.

Więcej
Nabór na stanowisko „Społecznika/czki” do Zespołów Monitorujących

Fundacja Stabilo wraz z Partnerami Fundacją na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Arkadia oraz Fundacją Court Watch Polska w ramach projektu pn. „Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w województwie kujawsko-pomorskim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, poszukuje kandydatów/ek na stanowisko: Społecznika/czki w Zespole Monitorującym.

Więcej
Nabór na stanowisko „Badacza/ki” do Zespołów Monitorujących

Fundacja Stabilo wraz z Partnerami Fundacją na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Arkadia oraz Fundacją Court Watch Polska w ramach projektu pn. „Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w województwie kujawsko-pomorskim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, poszukuje kandydatów/ek na stanowisko: Badacz/ka w Zespole Monitorującym.

Więcej
Rozpoczęliśmy rekrutację do projektu „Aktywni – III edycja” realizowanego w Braniewie

Zapraszamy do zgłaszania się do projektu pn. „Aktywni – III edycja” realizowanego w powiecie braniewskim (województwo warmińsko-mazurskie). Projekt obejmie wsparciem 20 osób pozostających bez zatrudnienia w wieku od 30 lat. Obok indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy, uczestnicy wezmą udział w wybranych szkoleniach zawodowych, a także odbędą 6-cio miesięczne płatne staże zawodowe. Ankieta […]

Więcej