Rozeznanie rynku nr 3/2.19/2018 – zapytanie / wycena usługi udziału specjalisty/ki ds. GIS w Zespole Eksperckim

Zapraszamy do składania ofert tyt. wykonania usługi: udział specjalisty/ki ds. GIS (Systemy Informacji Geograficznej) w Zespole Eksperckim w projekcie „Partycypacja w Planowaniu” nr POWR.2.19.00-00-KP13/18. Cel główny projektu: Zwiększenie potencjału administracji publicznej oraz wzrost udziału społecznego w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych poprzez: wsparcie procesów pogłębionych konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie […]

Więcej
Rozeznanie rynku nr 2/2.19/2018 – zapytanie / wycena usługi udziału specjalisty/ki ds. prognoz oddziaływania na środowisko w Zespole Eksperckim

Zapraszamy do składania ofert tyt. wykonania usługi: udział specjalisty/ki ds. prognoz oddziaływania na środowisko w Zespole Eksperckim w projekcie „Partycypacja w Planowaniu” nr POWR.2.19.00-00-KP13/18. Cel główny projektu: Zwiększenie potencjału administracji publicznej oraz wzrost udziału społecznego w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych poprzez: wsparcie procesów pogłębionych konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie […]

Więcej
Rozeznanie rynku nr 1/2.19/2018. Zapytanie/wycena usługi udziału specjalisty/ki (planisty/ki/urbanisty/ki) w Zespole Eksperckim.

Zapraszamy do składania ofert tyt. wykonania usługi: udział specjalisty/ki (planisty/ki/urbanisty/ki) w Zespole Eksperckim w projekcie „Partycypacja w Planowaniu” nr POWR.2.19.00-00-KP13/18. Cel główny projektu: Zwiększenie potencjału administracji publicznej oraz wzrost udziału społecznego w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych poprzez: wsparcie procesów pogłębionych konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzonych przez […]

Więcej
Zapytanie / wycena usługi prowadzenia warsztatów dotyczących Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w kontekście możliwości stanowienia prawa na szczeblu lokalnym

Zwracam się z prośbą o przedłożenie oferty tyt. wykonania usługi: prowadzenie dwudniowego warsztatu dla przedstawicieli organizacji pozarządowych nt. „Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w kontekście możliwości stanowienia prawa na szczeblu lokalnym” w projekcie „Organizacje stanowią prawo”. Zadaniem trenera jest (a) poprowadzenie 16-godzinnego warsztatu (16 x 45 min.) dla 10 osób w miejscu […]

Więcej
Wyniki rozeznania cenowego nr 2/2.19/ 2017

Wyniki rozeznania cenowego nr 2/2.19/ 2017 prowadzonego przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych oraz Fundację Stabilo (realizatorzy projektu „Dobre konsultacje, dobry plan”) dotyczącego wyceny usługi zapewnienia wyżywienia, noclegów oraz sal konferencyjnych dla uczestników co półrocznych spotkań Forum Konsultacyjnego w ramach projektu „Dobre konsultacje, dobry plan” (POWR.02.19.00-00-KP29/15). Informacja o wynikach rozeznania rynku_ Link do ogłoszenia na stronie […]

Więcej
Rozeznanie rynku nr 03/09/2017/A3 – prawo jazdy kategorii B

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na rozeznanie rynku nr 03/09/2017/A3, dotyczące rozeznania rynku mającego na celu wybór dostawcy „Usługi w zakresie szkoleń zawodowych” (szkolenie prawo jazdy kategorii B) w ramach projektu „Aktywni-III edycja”. Termin składania ofert mija dnia 05.10.2017. Wszelkie szczegóły opisane zostały w treści: rozeznanie rynku A3 nr 3092017 wyniki naboru ofert A3 nr 3 z […]

Więcej
Rozeznanie rynku nr 02/09/2017/A3

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na rozeznanie rynku nr 02/09/2017/A3, dotyczące rozeznania rynku mającego na celu wybór dostawcy „Usługi w zakresie szkoleń zawodowych” (szkolenie prawo jazdy kategorii B) w ramach projektu „Aktywni-III edycja”. Termin składania ofert mija dnia 27.09.2017. Wszelkie szczegóły opisane zostały w treści: rozeznanie rynku A3 nr 02092017 28.09.2017 Z uwagi na brak ofert […]

Więcej
Rozeznanie rynku nr 2/2.19/2017

Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Fundacja Stabilo (realizatorzy projektu „Dobre konsultacje, dobry plan”) zapraszają do złożenia wyceny usługi zapewnienia wyżywienia, noclegów oraz sal konferencyjnych dla uczestników co półrocznych spotkań Forum Konsultacyjnego w ramach projektu „Dobre konsultacje, dobry plan” (POWR.02.19.00-00-KP29/15). Prosimy o składanie wyceny przedmiotowej usługi do 27.09.2017 roku mailem na adres: federacja@federacja-ngo.pl lub w siedzibie […]

Więcej
Rozeznanie rynku na usługę opieki nad dziećmi do projektu „Jesteśmy Aktywni”

Rozeznanie rynku nr 02/04/2017/JA, dotyczące wyboru wykonawcy „Usługi w zakresie opieki nad dzieckiem” w ramach projektu „Jesteśmy Aktywni”. Termin składania ofert mija dnia 28.04.2017. Wszelkie szczegóły opisane zostały w treści rozeznania rynku. rozeznanie rynku JA nr 2042017 wyniki naboru ofert opieka do dzieci JA

Więcej
Rozeznanie rynku nr 01/04/2017/JA

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na rozeznanie rynku nr 01/04/2017/JA, dotyczące rozeznania rynku mającego na celu wybór dostawcy „Usługi w zakresie szkoleń zawodowych” w ramach projektu „Jesteśmy Aktywni”. Termin składania ofert mija dnia 18.04.2017. Wszelkie szczegóły opisane zostały w treści: rozeznanie rynku JA nr 1042017 uszczegółowienie rozeznanie rynku JA nr 1042017 z dnia 19.04.2017 wyniki naboru ofert JA

Więcej