Rozeznanie rynku na usługę opieki nad dziećmi do projektu „Jesteśmy Aktywni”

Rozeznanie rynku nr 02/04/2017/JA, dotyczące wyboru wykonawcy „Usługi w zakresie opieki nad dzieckiem” w ramach projektu „Jesteśmy Aktywni”. Termin składania ofert mija dnia 28.04.2017. Wszelkie szczegóły opisane zostały w treści rozeznania rynku. rozeznanie rynku JA nr 2042017 wyniki naboru ofert opieka do dzieci JA

Więcej
Rozeznanie rynku nr 01/04/2017/JA

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na rozeznanie rynku nr 01/04/2017/JA, dotyczące rozeznania rynku mającego na celu wybór dostawcy „Usługi w zakresie szkoleń zawodowych” w ramach projektu „Jesteśmy Aktywni”. Termin składania ofert mija dnia 18.04.2017. Wszelkie szczegóły opisane zostały w treści: rozeznanie rynku JA nr 1042017 uszczegółowienie rozeznanie rynku JA nr 1042017 z dnia 19.04.2017 wyniki naboru ofert JA

Więcej
Rozeznanie rynku nr 01/04/2017/A3

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na rozeznanie rynku nr 01/04/2017/A3, dotyczące rozeznania rynku mającego na celu wybór dostawcy „Usługi w zakresie szkoleń zawodowych” w ramach projektu „Aktywni III edycja”. Termin składania ofert mija dnia 18.04.2017. Wszelkie szczegóły opisane zostały w treści: rozeznanie rynku A3 nr 1042017 uszczegółowienie rozeznanie rynku A3 nr 1042017  z dnia 19.04.2017 wyniki naboru […]

Więcej
Zapytanie ofertowe nr 1/2017/FA

Fundacja Stabilo w ramach realizacji projektu partnerskiego zaprasza do składania ofert w ramach naboru na Członka Zespołu Monitorującego w ramach projektu „Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w województwie kujawsko-pomorskim” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 nr POWR.02.06.00-00-0025/16, na  stanowisko „Odbiorca działań”.

Więcej