Zawiązanie Partnerstwa na rzecz wypracowania rekomendacji w projekcie „Efektywnie dla młodzieży- nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim”

W dniach 29-30 sierpnia 2016 r., w murach Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przy ul. Szymanowskiego 3, odbyło się seminarium warsztatowe w ramach projektu „Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko – pomorskim” (Działanie 2.4 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój).

Więcej