Wstępne wersje rekomendacji do konsultacji społecznych POWR.02.04.00-00-0051/16

Przekazujemy dokument do konsultacji społecznych pt. „Wstępna wersja rekomendacji służących aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim” wypracowanych w ramach projektu „Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim” nr POWR.02.04.00-00-0051/16.

Więcej
Raport z badań podsumowujący przeprowadzoną diagnozę i analizę potrzeb i potencjałów osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy

Prezentujemy raport z badań podsumowujący przeprowadzoną diagnozę i analizę potrzeb i potencjałów osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, które Fundacja Stabilo wraz z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego prowadziła w ramach projektu „Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim”. Serdecznie zachęcamy do lektury.

Więcej
Zaproszenie do wypełnienia ankiety w ramach projektu PATHWAYS realizowanego m.in. przez Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Konsorcjum międzynarodowego projektu PATHWAYS realizowanego m.in. przez Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, którego polskim koordynatorem jest prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk, zaprasza do wzięcia udziału w badaniu sondażowym dotyczącym integracji i reintegracji osób z niepełnosprawnością i chorobami przewlekłymi z rynkiem pracy.

Więcej