Audiobook: Rekomendacje służące aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim

Zachęcamy do zapoznania się z produktem projektu „Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim” – zestawem rekomendacji służących aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim.

Więcej
Materiały prezentowane podczas seminarium podsumowującego projekt „Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim”

Przedstawiamy materiały prezentowane podczas seminarium upowszechniającego rekomendacje służące aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy oraz rezultaty projektu „Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim” w dniach 19-20.12.2016 r. Zachęcamy do zapoznania się.

Więcej
Zestaw dokumentów wypracowanych w projekcie „Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim” nr POWR.02.04.00-00-0051/16

Prezentujemy zestaw dokumentów wypracowanych w ramach projektu pn. „Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim” nr POWR.02.04.00-00-0051/16. Raporty z badań, analiz oraz konsultacji społecznych posłużyły do opracowania końcowego produktu – Zestawu rekomendacji służących aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim. Zachęcamy do zapoznania […]

Więcej
Raport z badania ankietowego dotyczącego podsumowania realizacji dotychczasowych edycji Budżetu Partycypacyjnego Mieszkańców Torunia w ramach projektu „Włącznik Obywatelski”

Serdecznie zachęcamy o zapoznania się z Raportem z badania ankietowego dotyczącego podsumowania realizacji dotychczasowych edycji budżetu partycypacyjnego mieszkańców Torunia zrealizowanego w ramach projektu „Włącznik Obywatelski”.

Więcej