Urzędy dostępne dla osób z niepełnosprawnościami?

W dniu 21.02.2017 została podpisana umowa między Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a partnerstwem, złożonym z Fundacji Stabilo, Fundacji Court Watch Polska i Fundacji Arkadia, na realizację projektu pt. „Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w województwie kujawsko-pomorskim”. Partnera wiodącego – Fundację Stabilo – reprezentował jej prezes – Łukasz Broniszewski.

Więcej
Nabór na stanowisko „Społecznika/czki” do Zespołów Monitorujących
Konwencja ONZ

Fundacja Stabilo wraz z Partnerami Fundacją na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Arkadia oraz Fundacją Court Watch Polska w ramach projektu pn. „Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w województwie kujawsko-pomorskim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, poszukuje kandydatów/ek na stanowisko: Społecznika/czki w Zespole Monitorującym.

Więcej
Nabór na stanowisko „Badacza/ki” do Zespołów Monitorujących
Konwencja ONZ

Fundacja Stabilo wraz z Partnerami Fundacją na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Arkadia oraz Fundacją Court Watch Polska w ramach projektu pn. „Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w województwie kujawsko-pomorskim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, poszukuje kandydatów/ek na stanowisko: Badacz/ka w Zespole Monitorującym.

Więcej
Zapytanie ofertowe nr 1/2017/FA

Fundacja Stabilo w ramach realizacji projektu partnerskiego zaprasza do składania ofert w ramach naboru na Członka Zespołu Monitorującego w ramach projektu „Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w województwie kujawsko-pomorskim” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 nr POWR.02.06.00-00-0025/16, na  stanowisko „Odbiorca działań”.

Więcej