Zestaw rekomendacji służący aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim

Fundacja Stabilo prezentuje zaktualizowany Zestaw rekomendacji służący aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim, wypracowany w ramach projektu „Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim”. Aktualizacja dokumentu została dokonana w wyniku analizy rekomendacji przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zachęcamy do lektury. Zestaw […]

Więcej
Długi weekend majowy w Fundacji Stabilo

Informujemy, że w długi weekend majowy 2017 biuro Fundacji Stabilo będzie zamknięte w dniach 1-3. maja. Zapraszamy od czwartku 4. maja. Udanej majówki! Zespół Fundacji Stabilo

Więcej
Rozeznanie rynku na usługę opieki nad dziećmi do projektu „Jesteśmy Aktywni”

Rozeznanie rynku nr 02/04/2017/JA, dotyczące wyboru wykonawcy „Usługi w zakresie opieki nad dzieckiem” w ramach projektu „Jesteśmy Aktywni”. Termin składania ofert mija dnia 28.04.2017. Wszelkie szczegóły opisane zostały w treści rozeznania rynku. rozeznanie rynku JA nr 2042017 wyniki naboru ofert opieka do dzieci JA

Więcej
Rozeznanie rynku nr 01/04/2017/JA

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na rozeznanie rynku nr 01/04/2017/JA, dotyczące rozeznania rynku mającego na celu wybór dostawcy „Usługi w zakresie szkoleń zawodowych” w ramach projektu „Jesteśmy Aktywni”. Termin składania ofert mija dnia 18.04.2017. Wszelkie szczegóły opisane zostały w treści: rozeznanie rynku JA nr 1042017 uszczegółowienie rozeznanie rynku JA nr 1042017 z dnia 19.04.2017 wyniki naboru ofert JA

Więcej
Rozeznanie rynku nr 01/04/2017/A3

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na rozeznanie rynku nr 01/04/2017/A3, dotyczące rozeznania rynku mającego na celu wybór dostawcy „Usługi w zakresie szkoleń zawodowych” w ramach projektu „Aktywni III edycja”. Termin składania ofert mija dnia 18.04.2017. Wszelkie szczegóły opisane zostały w treści: rozeznanie rynku A3 nr 1042017 uszczegółowienie rozeznanie rynku A3 nr 1042017 z dnia 19.04.2017 wyniki naboru […]

Więcej
Podpisanie porozumienia w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Jest nam bardzo miło poinformować, że w dniu 4 kwietnia 2017 podpisaliśmy porozumienie o współpracy w ramach projektu „Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w województwie kujawsko- pomorskim” z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Bardzo dziękujemy Panu Kuratorowi Markowi Gralikowi za zaangażowanie na rzecz wypracowania większej dostępności instytucji dla osób z niepełnosprawnościami.  

Więcej
Spotkanie członków sieci Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy

W dniach 28-29 marca 2017 roku członkowie zespołu Fundacji Stabilo uczestniczyli w spotkaniu członków sieci Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy. W trakcie pierwszego dnia realizowane były warsztaty z zakresu rozwiązywania problemów metodą Design Thinking. Wiedzę i umiejętności przekazane przez trenerów z PwC z pewnością wykorzystamy w praktyce!

Więcej