Rozeznanie rynku nr 3/2.19/2018 – zapytanie / wycena usługi udziału specjalisty/ki ds. GIS w Zespole Eksperckim

Zapraszamy do składania ofert tyt. wykonania usługi: udział specjalisty/ki ds. GIS (Systemy Informacji Geograficznej) w Zespole Eksperckim w projekcie „Partycypacja w Planowaniu” nr POWR.2.19.00-00-KP13/18. Cel główny projektu: Zwiększenie potencjału administracji publicznej oraz wzrost udziału społecznego w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych poprzez: wsparcie procesów pogłębionych konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie […]

Więcej
Rozeznanie rynku nr 2/2.19/2018 – zapytanie / wycena usługi udziału specjalisty/ki ds. prognoz oddziaływania na środowisko w Zespole Eksperckim

Zapraszamy do składania ofert tyt. wykonania usługi: udział specjalisty/ki ds. prognoz oddziaływania na środowisko w Zespole Eksperckim w projekcie „Partycypacja w Planowaniu” nr POWR.2.19.00-00-KP13/18. Cel główny projektu: Zwiększenie potencjału administracji publicznej oraz wzrost udziału społecznego w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych poprzez: wsparcie procesów pogłębionych konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie […]

Więcej
Rozeznanie rynku nr 1/2.19/2018. Zapytanie/wycena usługi udziału specjalisty/ki (planisty/ki/urbanisty/ki) w Zespole Eksperckim.

Zapraszamy do składania ofert tyt. wykonania usługi: udział specjalisty/ki (planisty/ki/urbanisty/ki) w Zespole Eksperckim w projekcie „Partycypacja w Planowaniu” nr POWR.2.19.00-00-KP13/18. Cel główny projektu: Zwiększenie potencjału administracji publicznej oraz wzrost udziału społecznego w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych poprzez: wsparcie procesów pogłębionych konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzonych przez […]

Więcej