Warsztaty pn. Rola NGO-sów w przebiegu procesów konsultacji społecznych

Zapraszamy przedstawicieli/ki NGO z województwa kujawsko-pomorskiego do zgłaszania się na bezpłatne warsztaty pn. „Rola NGO-sów w przebiegu procesów konsultacji społecznych”, które poprowadzi Łukasz Broniszewski. Warsztat realizujemy w ramach projektu „Organizacje stanowią prawo”. Konsultacje społeczne są bardzo istotnym elementem partycypacji obywatelskiej, która wspomaga i uzupełnia działania administracji publicznej. W procesach konsultacji urzędnicy różnych szczebli administracyjnych mogą […]

Więcej