4. Forum Praktyków Partycypacji w Lublinie

Zespół Fundacji w dniach 5-6 czerwca 2017 roku uczestniczył w 4. Forum Praktyków Partycypacji odbywającym w Lublinie. Wydarzenie to dało nam możliwość rozwoju kompetencji związanych z procesami partycypacyjnymi oraz wymiany wiedzy i doświadczeń z innymi uczestnikami Forum.

Partycypacja społeczna, uczestniczenie w procesach tworzenia prawa są dla członków Fundacji jednymi z ważniejszych aktywności podejmowanych w ramach działalności społecznej. Uważamy, że głos organizacji pozarządowych oraz mieszkańców jest istotny i powinien docierać do organów stanowiących nie tylko prawo powszechnie obowiązujące, ale również lokalne.

Braliśmy udział w licznych prelekcjach i warsztatach tematycznych. Jeden z paneli, poświęcony procesom konsultacyjnym we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, w ramach zagospodarowania przestrzennego, moderował Prezes Fundacji Stabilo – Łukasz Broniszewski.

Szczególnie ciekawe wydały nam się warsztaty ze współpracy z “trudnymi klientami”  prowadzone przez Martę Henzler ze Stowarzyszenia BORIS. Stanowiły pole wymiany doświadczeń oraz próbę wypracowania odpowiednich mechanizmów radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Niezwykle przydatne i interesujące były również warsztaty z
facylitacji graficznej prowadzone przez Dorotę Kostowską. Od teraz nasze flipcharty i notatki na pewno będą bardziej przejrzyste i czytelne!

Cieszymy się, że mogliśmy znaleźć się już po raz trzeci w gronie kontrybutorów, tak doniosłego i profesjonalnie przygotowanego wydarzenia. Gratulacje i podziękowania składamy przede wszystkim naszym koleżankom i kolegom z Pracowni Badań i Innowacji Społecznych Stocznia oraz władzom miasta Lublin.

Wolontariusze, pracownicy i działacze organizacji pozarządowych i grup nieformalnych!   Już wkrótce oddamy w Wasze ręce podręcznik „Działamy dla zmiany [...]

Fundacja Stabilo wraz organizacjami Zielone Kujawy, Stowarzyszenie Wolna Winnica, Zielone Wrzosy, Fundacja Kosmos stworzyły koalicję niezależnych organizacji po to, by [...]

Fundacja Stabilo na zlecenie Urzędu Miasta Bydgoszczy prowadzi badanie dotyczące warunków funkcjonowania organizacji pozarządowych w latach 2019-2022 z uwzględnieniem zmian, [...]