Czy wiesz, że w Polsce co roku marnuje się blisko 9 mln ton żywności? Skala jest olbrzymia i choć w ostatnich latach odsetek niewykorzystanych produktów spożywczych nieco spada, w dalszym ciągu fala kompulsywnego konsumpcjonizmu produktów spożywczych towarzyszy nam każdego dnia.
Broszura, którą prezentujemy, ma na celu uświadomić skalę problemu, jakim jest marnowanie żywności i zachęcić do działań w duchu zero waste i poszanowania naturalnych zasobów Ziemi.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków #NoweFIO.