#DziałamyDlaZmiany

Pod koniec zeszłego roku Fundacja Stabilo rozpoczęła realizację projektu #DziałamyDlaZmiany, którego celem jest poprawa warunków pracy i zwiększenie dobrostanu aktywistów i aktywistek w organizacjach pozarządowych i nieformalnych ruchach społecznych. Uważamy, iż kwestie wypalenia zawodowego oraz ochrony obywateli i obywatelek przed jego skutkami wymagają zmian zarówno społecznych, jak i prawnych.

Cele projektu realizujemy zwiększając świadomość społeczną dotyczącą wypalenia zawodowego i zapobiegania kryzysom psychicznym, a także podejmując próby wpłynięcia na zmianę prawa krajowego oraz zmiany zapisów w dokumentacjach konkursowych.

W ramach pracy grupy roboczej razem z ekspertami/kami i mentorami/kami stworzone zostaną Scenariusze Wprowadzania Zmiany – narzędzia służące aktywistom do skuteczniejszego i łatwiejszego wpływania na istniejące regulacje prawne poprzez monitoring oraz rzecznictwo.

Pracujemy również nad podręcznikiem dla Aktywistów i Aktywistek i osób zarządzających NGO (red. naczelna Natalia Sarata, red. Barbara Imiołczyk, red. Bogna Kociołowicz-Wiśniewska).

Niebawem zaczniemy publikować wyniki badań desk research i efekty pozostałych działań projektowych.

Projekt jest finansowany z Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Projekt został objęty Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Wolontariusze, pracownicy i działacze organizacji pozarządowych i grup nieformalnych!   Już wkrótce oddamy w Wasze ręce podręcznik „Działamy dla zmiany [...]

Fundacja Stabilo wraz organizacjami Zielone Kujawy, Stowarzyszenie Wolna Winnica, Zielone Wrzosy, Fundacja Kosmos stworzyły koalicję niezależnych organizacji po to, by [...]

Fundacja Stabilo na zlecenie Urzędu Miasta Bydgoszczy prowadzi badanie dotyczące warunków funkcjonowania organizacji pozarządowych w latach 2019-2022 z uwzględnieniem zmian, [...]