Działasz w organizacji pozarządowej lub grupie nieformalnej?
Uważasz, że trzeci sektor nie jest wolny od problemu wypalenia zawodowego i kryzysów psychicznych?
Masz wrażenie, że brakuje rozwiązań organizacyjnych i prawnych, które mogłyby skutecznie przeciwdziałać tym problemom, a osoby ich doświadczające często pozostawione są same sobie?

Zgłoś się do udziału w naszym projekcie – wpływaj z nami na zmiany systemowe i prawne, współpracuj przy tworzeniu narzędzi wsparcia!

W ramach grupy roboczej razem z ekspertami/kami i mentorami/kami stworzycie Scenariusz Wprowadzania Zmiany – narzędzie służące aktywistom do skuteczniejszego i łatwiejszego wpływania na istniejące regulacje prawne poprzez monitoring oraz rzecznictwo.

Będziesz miał/a wpływ na opracowanie podręcznika dla osób w kryzysach psychicznych oraz zarządów organizacji społecznych.

Działaj dla zmiany! Wypełnij formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/t1eBsMnJYcsQ2vhTA


Projekt jest finansowany z Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.
Projekt objęty Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.