Ekomyślnik

Rozpoczęliśmy realizację nowego projektu „Ekomyślnik”. Będziemy prowadzić kampanie społeczne przeciwdziałające marnowaniu żywności, będziemy edukować dzieci i młodzież, a nawet wspólnie gotować!

Głównym celem będzie podjęcie wspólnej inicjatywy foodsharingowej uczestników i uczestniczek projektu. Działania kooperacyjne podjęte będą zarówno w mikro jak i w makro skali. Perspektywa mikro zakłada działania zero waste (5 inicjatyw) na terenie placówek szkolno-wychowawczych (10 podmiotów). Perspektywa makro- mówi o utworzeniu jadłodzielni dla mieszkańców Torunia, która będzie efektem wspólnej pracy liderów społecznych i przedstawicieli organizacji pozarządowych (15 liderów społecznych/przedstawicieli org. pozarządowych).

Z problemem marnowania żywności mamy do czynienia na całym świecie – także w Toruniu. Od kilku lat w mieście funkcjonują 3 jadłodzielnie, które każdego dnia zapełnione są jedzeniem. To wyraźny symptom tego, że problem nadmiernej i nieproporcjonalnej do potrzeb konsumpcji, występuje wśród mieszkańców. Wiele osób nie wie, co zrobić z żywnością, która zalega w domu. Projekt jest odpowiedzią na problem niskiego zaangażowania i wiedzy mieszkańców Torunia na temat zrównoważonego rozwoju w gospodarce produktów żywieniowych. 

Te działania wspierać będą przyznawane bony ekologiczne o wartości 1000,00 zł. 

Projekt poza mierzalnym, konkretnym i określonym w czasie celem, przyczyni się do wzrostu poziomu świadomości dotyczącej racjonalnego kupowania produktów spożywczych i niemarnowania żywności (zero waste) wśród mieszkańców Torunia.

Przeprowadzimy kampanię informacyjną (plakaty w autobusach/tramwajach, citylighty/bilboardy, nalepki chodnikowe), która wspierać będzie działania merytoryczne projektu i wzmacniać jego wymiar edukacyjny. Opracujemy i wydamy także broszurę promującą standardy zero waste, z informacjami o dobrych praktykach niemarnowania żywności i z instrukcjami zakładania jadłodzielni. 

Co więcej, w trakcie realizacji projektu odbędzie się cykl warsztatów kulinarnych (5 spotkań) dla mieszkanek i mieszkańców Torunia, których celem będzie podniesienie umiejętności gotowania z wykorzystaniem produktów „uratowanych”, a także edukacja w zakresie niemarnowania żywności. 

Kolejne informacje dotyczące działań w projekcie będziemy publikować na bieżąco na naszej stronie oraz fanpage’u Fundacji.