Wierzymy, że prawdziwie dobra zmiana w edukacji, a w szczególności w podejściu do zdrowia psychicznego, jest możliwa. 

Jesienią 2019 roku współtworzyliśmy program, który rozwijał promocję i profilaktykę zdrowia 

psychicznego w 250 szkołach i placówkach oświaty w całej Polsce. Razem z nauczycielami, pedagogami i ekspertami rozmawialiśmy o profilaktyce zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Tematem naszych spotkań były również koalicje szkół i innych instytucji, konsultacje i partycypacyjny model zarządzania szkołą oraz fundraising.Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, realizowany przez Instytut Edukacji PozytywnejPolskie Towarzystwo Suicydologiczne, Fundację Stabilo i Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu.