Nasza misja i cele

#DziałamyDlaZmiany

Jesteśmy ekspercką organizacją społeczną. Pracujemy głównie w obszarach partycypacji obywatelskiej, ochrony zdrowia psychicznego, prawa i dostępności.

Naszą misją jest działanie na rzecz zmiany społecznej.

Zależy nam, by podstawą tej zmiany było przyjazne i dobre prawo, które powstaje w trosce o obywateli. Byśmy jako społeczeństwo potrafili korzystać z zalet demokracji i aktywnie uczestniczyli w życiu publicznym. Chcemy, aby mieszkanki i mieszkańcy mogli wpływać na decyzje samorządów, biorąc udział w szerokich, dobrze przygotowanych konsultacjach społecznych.

Monitorujemy, edukujemy i propagujemy procesy partycypacji obywatelskiej. Wpływamy na zwiększenie poziomu zaangażowania obywateli w życie publiczne w całym kraju. Prowadzimy szkolenia i doradztwo m.in. dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, urzędników, nauczycieli i młodzieży.

Działamy od 14 lat.
Nasze działania trafiły do około 6 tys. odbiorców.
Zawiązaliśmy blisko 100 partnerstw.
Zrealizowaliśmy ponad 50 projektów.