Zarząd Fundacji

Prezes: Łukasz Broniszewski, wiceprezeska: Bogna Kociołowicz-Wiśniewska. Po szczegóły zapraszamy do Zespołu.