Zarząd Fundacji

Prezes: Łukasz Broniszewski.

Wiceprezeska: dr Anna Zaręba

Wiceprezes: Jacek Zawrot

Po szczegóły zapraszamy do Zespołu.