Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na rozeznanie rynku nr 01/04/2017/A3, dotyczące rozeznania rynku mającego na celu wybór dostawcy „Usługi w zakresie szkoleń zawodowych” w ramach projektu „Aktywni III edycja”.

Termin składania ofert mija dnia 18.04.2017. Wszelkie szczegóły opisane zostały w treści: rozeznanie rynku A3 nr 1042017
uszczegółowienie rozeznanie rynku A3 nr 1042017 z dnia 19.04.2017
wyniki naboru ofert A3