Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na rozeznanie rynku nr 01/04/2017/JA, dotyczące rozeznania rynku mającego na celu wybór dostawcy „Usługi w zakresie szkoleń zawodowych” w ramach projektu „Jesteśmy Aktywni”. Termin składania ofert mija dnia 18.04.2017. Wszelkie szczegóły opisane zostały w treści: rozeznanie rynku JA nr 1042017

uszczegółowienie rozeznanie rynku JA nr 1042017 z dnia 19.04.2017

wyniki naboru ofert JA