Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na rozeznanie rynku nr 03/09/2017/A3, dotyczące rozeznania rynku mającego na celu wybór dostawcy „Usługi w zakresie szkoleń zawodowych” (szkolenie prawo jazdy kategorii B) w ramach projektu „Aktywni-III edycja”.

Termin składania ofert mija dnia 05.10.2017.

Wszelkie szczegóły opisane zostały w treści: rozeznanie rynku A3 nr 3092017

wyniki naboru ofert A3 nr 3 z dnia 9.10.2017