Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Fundacja Stabilo (realizatorzy projektu „Dobre konsultacje, dobry plan”) zapraszają do złożenia wyceny usługi zapewnienia wyżywienia, noclegów oraz sal konferencyjnych dla uczestników co półrocznych spotkań Forum Konsultacyjnego w ramach projektu „Dobre konsultacje, dobry plan” (POWR.02.19.00-00-KP29/15).

Prosimy o składanie wyceny przedmiotowej usługi do 27.09.2017 roku mailem na adres: federacja@federacja-ngo.pl lub w siedzibie Federacji i Fundacji Stabilo w Toruniu przy ul. Fosa Staromiejska 30/6 (biuro pracuje do godz. 16).

Ewentualnych informacji i wyjaśnień w sprawie zapytania udziela p. Agata Broniszewska – pytania należy kierować za pomocą poczty elektronicznej na adres: a.broniszewska@stabilo.org.pl lub telefonicznie 56 678 84 16.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Rozeznanie rynku nr 2 2.19 2017

_2-2_19_2017 zapytanie_o_cene_formularz_wyceny