Nastał ten dzień! Oddajemy w Wasze ręce podręcznik „Działamy dla zmiany w organizacjach społecznych. Prewencja wypalenia i kryzysów psychicznych jako strategiczne zadanie sektora pozarządowego w Polsce” pod redakcją Natalii Saraty z RegenerAkcja. Podręcznik składa się z 14 tekstów poruszających problem wypalenia i kryzysów psychicznych z różnych perspektyw – psychologicznej, prawnej, [...]

Wolontariusze, pracownicy i działacze organizacji pozarządowych i grup nieformalnych!   Już wkrótce oddamy w Wasze ręce podręcznik „Działamy dla zmiany w organizacjach społecznych. Prewencja wypalenia i kryzysów psychicznych jako strategiczne zadanie sektora pozarządowego w Polsce” pod redakcją Natalii Saraty z RegenerAkcja. Miejsce dla zmęczonych aktywistek i aktywistów.   Z okazji [...]

Fundacja Stabilo wraz organizacjami Zielone Kujawy, Stowarzyszenie Wolna Winnica, Zielone Wrzosy, Fundacja Kosmos stworzyły koalicję niezależnych organizacji po to, by wspólnie szukać rozwiązań mających na celu ulepszenie komunikacji na linii miasto – mieszkańcy, zwiększenie poczucia sprawczości torunian i torunianek oraz zatrzymanie niekorzystnych procesów niszczących najbardziej wartościową tkankę miasta. Wsparcie finansowe [...]

Czy wiesz, że w Polsce co roku marnuje się blisko 9 mln ton żywności? Skala jest olbrzymia i choć w [...]

Światło dzienne ujrzała publikacja podsumowująca projekt „Partycypacja w Planowaniu” realizowany przez Fundację Stabilo (lider projektu) w partnerstwie z Fundacją WiseEuropa. [...]

Fundacja Stabilo i INPRIS Instytut Prawa i Społeczeństwa podsumowują projekt „Dostępność – skuteczne i przejrzyste prawo”, który realizowany był w [...]

Zapraszamy do udziału w konferencji „Prawo do wypoczynku prawem człowieka – zapobieganie wypaleniu zawodowemu i aktywistycznemu”, która odbędzie się w sali [...]

Aktualizacja z 23 sierpnia: UWAGA! Ze względu na brak wolnych miejsc nie przyjmujemy nowych zgłoszeń. Fundacja Stabilo zachęca torunianki i [...]

Fundacja Stabilo zachęca torunianki i torunian do wzięcia udziału w projekcie „Ekomyślnik”. Spotkamy się, aby wspólnie gotować, rozmawiać o niemarnowaniu [...]