UWAGA! – Zmiana terminu warsztatów na 12-13 grudnia 2020!

Zapraszamy przedstawicieli/ki NGO z województwa kujawsko-pomorskiego do zgłaszania się na bezpłatne, dwudniowe warsztaty pn. „Udział NGO-sów w konsultacjach społecznych”, które poprowadzi doświadczony trener Grzegorz Wiaderek z INPRIS. Warsztat realizujemy w ramach projektu „Organizacje stanowią prawo”.

Tym razem chcemy Was zaprosić na warsztaty online, które odbędą się na platformie ZOOM.

Konsultacje społeczne są bardzo istotnym elementem partycypacji obywatelskiej, która wspomaga i uzupełnia działania administracji publicznej. W procesach konsultacji urzędnicy różnych szczebli administracyjnych mogą uzyskać opinie i stanowiska zarówno mieszkańców jak i organizacji pozarządowych, czyli mówiąc ogólnie – wszystkich interesariuszy. Tym samym obywatele mają możliwość współuczestniczenia w procesie decyzyjnym.

Cel warsztatów
Chcemy z przedstawicielkami i przedstawicielami organizacji pozarządowych z regionu przedyskutować, jakie mamy, jako trzeci sektor, możliwości wpływu na procesy konsultacji społecznych i co możemy zmienić w naszych gminach we współpracy na linii urząd – NGO-sy.

Podczas dwudniowych warsztatów dowiecie się m.in. o:

•       metodach i narzędziach wpływu na stanowienie prawa;

•       pojęciu i znaczeniu siedmiu zasad konsultacji;

•       narzędziach konsultacji aktów prawnych, ich wadach i zaletach, poziomie trudności;

•       dobrych i złych praktykach w procesie stanowienia prawa i konsultacji społecznych;

•       źródłach informacji i danych potrzebnych do efektywnego udziału w konsultacjach społecznych;

•       wpływie czasu pandemii na czas i formy konsultacji społecznych.

Efektem warsztatów będzie wypracowanie przez uczestników i uczestniczki scenariusza wprowadzenia zmiany, w ramach którego będziemy prowadzić działania rzecznicze dotyczące konsultacji społecznych.

Zgłaszać można się do 10.12.2020 r., poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego, dostępnego na stronie Fundacji Stabilo i przesłanie go drogą mailową pod adres: biuro@stabilo.org.pl.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj

Program znajdziecie tutaj

Regulamin rekrutacji znajdziecie tutaj

Termin warsztatów: 12-13.12.2020

Miejsce: ZOOM (link zostanie przesłany zakwalifikowanym osobom)

Prowadzący: Grzegorz Wiaderek – prawnik, trener i doradca NGO. Członek zarządu i współzałożyciel INPRIS – Instytutu Prawa i Społeczeństwa.
Ekspert w zakresie funduszy unijnych oraz innych mechanizmów grantowych (FIO, fundusze norweskie). Posiada bogate doświadczenia badawcze, ewaluacyjne oraz szkoleniowe. Współpracuje lub współpracował m.in. z: Fundacją Akademia Organizacji Obywatelskich, PSDB, WYG-International, CASE-Doradcy, Pozarządową Agencją Ewaluacji.

Celem warsztatów jest wzrost kompetencji i wzmocnienie potencjału przedstawicieli i przedstawicielek regionalnych NGO w zakresie prawidłowego udziału w procesach konsultacji społecznych, a także próba zmiany lokalnych przepisów prawa.

Uczestnicy i uczestniczki warsztatów na koniec otrzymają certyfikat potwierdzający udział w warsztatach oraz publikacje dotyczące NGO-sów w formie pdf.

Projekt „Organizacje stanowią prawo” jest realizowany przez szerokie partnerstwo, w skład którego wchodzą doświadczone organizacje: Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych (lider), Fundacja Stabilo, CISTOR SPS, Pomorska Fundacja Rozwoju, Kultury i Sztuki.
Projekt finansowany jest z funduszy europejskich w ramach działania POWER 2.16.

Projekt ma następujące cele: