Warsztaty pn. Rola NGO-sów w przebiegu procesów konsultacji społecznych

Zapraszamy przedstawicieli/ki NGO z województwa kujawsko-pomorskiego do zgłaszania się na bezpłatne warsztaty pn. „Rola NGO-sów w przebiegu procesów konsultacji społecznych”, które poprowadzi Łukasz Broniszewski. Warsztat realizujemy w ramach projektu „Organizacje stanowią prawo”.

Konsultacje społeczne są bardzo istotnym elementem partycypacji obywatelskiej, która wspomaga i uzupełnia działania administracji publicznej. W procesach konsultacji urzędnicy różnych szczebli administracyjnych mogą uzyskać opinie i stanowiska zarówno mieszkańców jak i organizacji pozarządowych, czyli mówiąc ogólnie – wszystkich interesariuszy. Tym samym obywatele mają możliwość współuczestniczenia w procesie decyzyjnym.

Chcemy z przedstawicielkami i przedstawicielami organizacji pozarządowych z regionu przedyskutować jakie mamy, jako trzeci sektor, możliwości wpływu na procesy konsultacji społecznych i co możemy zmienić w naszych gminach we współpracy na linii urząd – NGO-sy.

Uczestnicy i uczestniczki szkolenia dowiedzą się m.in.:

– Jakie są dobre praktyki prowadzenia konsultacji społecznych?

– Jak powinny przebiegać procesy konsultacji społecznych?

– Jakie są metody i techniki konsultacyjne?

– Jak działa budżet obywatelski i jak organizacje mogą się włączyć w jego tworzenie?

– Jaka jest/może być rola NGO-sów w procesach konsultacyjnych w świetle obowiązujących regulaminów i programów współpracy?

– W jaki sposób przedstawiciele NGO-sów mogą zainicjować i przeprowadzić proces konsultacji społecznych?

– Jak można monitorować procesy konsultacji społecznych?

– Co możemy zmienić w obecnych regulacjach?

Przedmiotem dyskusji będą m. in dokumenty dotyczące KS z gmin z województwa kujawsko-pomorskiego dobrane zgodnie z potrzebami uczestników/uczestniczek warsztatów:

  1. Regulaminy Konsultacji Społecznych
  2. Programy Współpracy Gmin z organizacjami pozarządowymi
  3. Dobre Praktyki prowadzenia konsultacji społecznych

Efektem warsztatów będzie wypracowanie przez uczestników i uczestniczki propozycji zmian regulaminów konsultacji społecznych i programów współpracy w wybranych gminach.

Zgłosić można się do dnia 17.09.2019 r. poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego, dostępnego na stronie Fundacji Stabilo i przesłanie go drogą mailową pod adres: biuro@stabilo.org.pl.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj

Termin warsztatów: 21-22.09.2019

Miejsce: Pensjonat Pod Jemiołą, Ciechocinek

Prowadzący: Łukasz Broniszewski – wieloletni praktyk partycypacji, ekspert ds. konsultacji społecznych i szkoleń.

Zapewniamy:

– lunch i bufet kawowy,
– zwrot kosztów dojazdu,
– materiały warsztatowe,
– certyfikat ukończenia warsztatów,
– noclegi i wyżywienie

Celem warsztatów jest wzrost kompetencji i wzmocnienie potencjału przedstawicieli i przedstawicielek regionalnych NGO w zakresie prawidłowego udziału w procesach konsultacji społecznych, a także próba zmiany lokalnych przepisów prawa.

Projekt „Organizacje stanowią prawo” jest realizowany przez szerokie partnerstwo, w skład którego wchodzą doświadczone organizacje: Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych (lider), Fundacja Stabilo, Cistor SPS, Pomorska Fundacja Rozwoju Kultury i Sztuki.

Projekt ma następujące cele:

– włączenie przedstawicielek i przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa kujawsko-pomorskiego w proces stanowienia prawa;
– budowanie zaplecza eksperckiego w III sektorze;
– budowanie kompetencji eksperckich wśród kadr NGO oraz faktyczne wpływanie na prawo na różnych jego poziomach;
– warsztaty tematyczne dla niewielkich grup uczestników połączone z działaniami rzeczniczymi.

logo
logotypy

Wolontariusze, pracownicy i działacze organizacji pozarządowych i grup nieformalnych!   Już wkrótce oddamy w Wasze ręce podręcznik „Działamy dla zmiany [...]

Fundacja Stabilo wraz organizacjami Zielone Kujawy, Stowarzyszenie Wolna Winnica, Zielone Wrzosy, Fundacja Kosmos stworzyły koalicję niezależnych organizacji po to, by [...]

Fundacja Stabilo na zlecenie Urzędu Miasta Bydgoszczy prowadzi badanie dotyczące warunków funkcjonowania organizacji pozarządowych w latach 2019-2022 z uwzględnieniem zmian, [...]