Zapraszamy na warsztaty pn. Prawo autorskie w NGO

Zapraszamy przedstawicieli NGO z województwa kujawsko-pomorskiego do zgłaszania się na bezpłatne warsztaty pn. „Prawo autorskie w NGO”, które poprowadzi prawnik Piotr Wódkowski. Warsztat jest realizowany w ramach projektu pn. „Organizacje stanowią prawo”.

Chociażby najbardziej szczytne cele organizacji pozarządowej pozostaną w sferze marzeń bez skutecznej promocji jej działalności. Marketing NGO przeniósł się w znaczącej części do Internetu – a tam, nie da się funkcjonować bez znajomości chociażby podstaw prawa autorskiego. Fotografie, filmy, teksty, grafiki czy muzyka – to tylko przykładowe rzeczy, które są chronione przez prawo autorskie. Trzeba zatem rzetelnej wiedzy, aby promować się w taki sposób, aby z jednej strony chronić swoje prawa, a z drugiej – nie ponosić odpowiedzialności za naruszenie cudzych.

Skuteczna organizacja to taka, która gromadzi wokół siebie ludzi – znajomość prawa autorskiego pozwala również na bezpieczne „chwalenie się” osobami, które są związane z naszą organizacją z wykorzystaniem ich wizerunku.

Prawo autorskie może także nieco niepotrzebnie „uwierać”, dlatego efektem warsztatów będzie wypracowanie postulatu zmian w prawie, które mogą ułatwić organizacjom pozarządowym promocję w Internecie.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się m. in.

 1. co wolno, a czego nie wolno robić z obrazkami i grafikami znalezionymi w Internecie, żeby nie narazić się na  surowe konsekwencje?
 2. w jaki sposób zawierać umowy z grafikami i twórcami stron internetowych, aby zabezpieczyć swoje prawa do wykonanych dzieł?
 3. jak bronić się, gdy ktoś posługuje się bezprawnie naszymi materiałami?
 4. czy na wykorzystanie wizerunku osób znajdujących się na zdjęciach z organizowanych przez nas eventów zawsze wymagana jest ich zgoda?
 5. przyjrzymy się nowej propozycji dyrektywy o prawach autorskich tzw. ACTA 2. 

Celem warsztatów jest wzrost kompetencji i wzmocnienie potencjału przedstawicieli i przedstawicielek regionalnych NGO w zakresie prawidłowego udziału w procesach stanowienia prawa.

Zapewniamy:

 • lunch i bufet kawowy,
 • zwrot kosztów dojazdu,
 • materiały warsztatowe,
 • certyfikat ukończenia warsztatów.

Zgłosić można się do dnia 25.07.2018 r. poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego, dostępnego tutaj i przesłanie go drogą mailową pod adres: biuro@stabilo.org.pl.

Program warsztatów ustawa o wizerunku 30-31.07

Prosimy zapoznać się z regulaminem rekrutacji – pobierz.

Warsztaty odbywają się 30-31.07.2018  w Toruniu, Dom Organizatora, Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, ul. Czerwona Droga 8, 87-100 Toruń w godz. 12.00-19.00.

 

Projekt „Organizacje stanowią prawo” jest realizowany przez szerokie partnerstwo, w skład którego wchodzą doświadczone organizacje: Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych (lider), Fundacja Stabilo, Cistor SPS, Pomorska Fundacja Rozwoju Kultury i Sztuki. Projekt ma następujące cele:

 • włączenie przedstawicielek i przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa kujawsko-pomorskiego w proces stanowienia prawa;
 • budowanie zaplecza eksperckiego w III sektorze;
 • budowanie kompetencji eksperckich wśród kadr NGO oraz faktyczne wpływanie na prawo na różnych jego poziomach;
 • warsztaty tematyczne dla niewielkich grup uczestników połączone z działaniami rzeczniczymi.

 

Wolontariusze, pracownicy i działacze organizacji pozarządowych i grup nieformalnych!   Już wkrótce oddamy w Wasze ręce podręcznik „Działamy dla zmiany [...]

Fundacja Stabilo wraz organizacjami Zielone Kujawy, Stowarzyszenie Wolna Winnica, Zielone Wrzosy, Fundacja Kosmos stworzyły koalicję niezależnych organizacji po to, by [...]

Fundacja Stabilo na zlecenie Urzędu Miasta Bydgoszczy prowadzi badanie dotyczące warunków funkcjonowania organizacji pozarządowych w latach 2019-2022 z uwzględnieniem zmian, [...]