Włącznik Obywatelski


Włącznik Obywatelski to projekt realizowany przez Fundację Stabilo w latach 2016-2017, współfinansowany ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Głównym celem projektu był wzrost efektywności mechanizmów konsultacji społecznych w Toruniu.

Przeprowadziliśmy szeroko zakrojone działania, zmierzające do promocji i wdrożenia skutecznych konsultacji społecznych oraz zwiększenia zaangażowania obywatelskiego. W ramach projektu wsparliśmy 10 procesów konsultacji społecznych, wydaliśmy podręcznik dla nauczycieli WOS-u z zakresu partycypacji obywatelskiej, budżetu partycypacyjnego i konsultacji społecznych. Prowadziliśmy warsztaty dla młodzieży, dzieliliśmy się z nauczycielami nowoczesnymi metodami nauczania w dziedzinie partycypacji obywatelskiej.

Mieszkańcy Torunia m.in. poprzez warsztaty, spotkania tematyczne i konsultacje w Mobilnym Biurze Aktywności Obywatelskiej, które powstało w ramach projektu, nauczyli się pisać wnioski i składać je do Budżetu Partycypacyjnego. Zaangażowaliśmy mieszkańców i organizacje pozarządowe w procesy konsultacyjne. Istotną częścią projektu było utworzenie zespołu monitorującego Konsultacje Społeczne w Toruniu, którego głównym zadaniem stało się kontrolowanie procesów konsultacyjnych w Gminie Miasta Toruń (GMT).

Efektem projektu były wzrost umiejętności i wiedzy mieszkańców na temat Budżetu Partycypacyjnego i Konsultacji Społecznych oraz wzrost przejrzystości i jawności prowadzonych działań w tym zakresie przez Gminę Miasta Toruń.

Wolontariusze, pracownicy i działacze organizacji pozarządowych i grup nieformalnych!   Już wkrótce oddamy w Wasze ręce podręcznik „Działamy dla zmiany [...]

Fundacja Stabilo wraz organizacjami Zielone Kujawy, Stowarzyszenie Wolna Winnica, Zielone Wrzosy, Fundacja Kosmos stworzyły koalicję niezależnych organizacji po to, by [...]

Fundacja Stabilo na zlecenie Urzędu Miasta Bydgoszczy prowadzi badanie dotyczące warunków funkcjonowania organizacji pozarządowych w latach 2019-2022 z uwzględnieniem zmian, [...]