Wspólny Plan

Razem stwórzmy – Wspólny Plan!

Ideą projektu jest przygotowanie i przeprowadzenie przez gminy z całej Polski konsultacji społecznych planów lub studiów zagospodarowania przestrzennego.

Zgłoś swoją gminę!

Formularz aplikacyjny dla gmin

Procedury dotyczące realizacji projektu „Wspólny plan”

Regionalne spotkania informacyjne

Karta zgłoszeniowa na spotkanie informacyjne

Agenda spotkania regionalnego

Zestaw technik prowadzenia konsultacji

Najczęściej zadawane pytania dotyczące projektu

Wysyłka dokumentów drogą elektroniczną na adres:
partycypacja@wise-europa.eu

Bądź pocztą tradycyjną na adres:
„Wspólny Plan”
WiseEuropa – Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich
Al. J.Ch. Szucha 16/46
00-582 Warszawa

O projekcie:

 • Ideą projektu jest przygotowanie i przeprowadzenie przez 20 gmin z całej Polski procesów konsultacji z mieszkańcami planów lub studiów zagospodarowania przestrzennego.
 • Dialog z mieszkańcami odbywał się będzie z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i technik konsultacji społecznych.
 • Czas trwania projektu 04.2019 r. – 30.06.2021 r.
 • Udział w projekcie jest bezpłatny (projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.19: Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego).

RUNDY NABORU

Nabór do projektu będzie prowadzony sposób otwarty, rundami w trybie ciągłym aż do wyczerpania puli miejsc. Poszczególne rundy naboru będą się odbywały w następujących terminach (dzień rozpoczęcia naboru wniosków w danej rundzie i dzień zakończenia naboru wniosków w danej rundzie)

I runda – od 17 lipca do 1 sierpnia – wyniki I rundy

II runda – od 6 sierpnia – do 10 września

III runda – od 20 września do 31 października

IV runda – od 12 listopada do 13 grudnia.

Ewentualne zmiany w tym zakresie będą na bieżąco umieszczane na podstronie projektu i na Fanpage’u na Facebooku.

CEL PROJEKTU

Zwiększenie potencjału administracji publicznej oraz wzrost udziału społecznego w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych poprzez:

a) wsparcie procesów pogłębionych konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzonych przez administrację publiczną w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz

b) realizację i upowszechnienie zróżnicowanych tematycznie i innowacyjnych metod i narzędzi pogłębionej partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym w min. 20 gminach całej Polski w okresie od października 2019 do czerwca 2021 roku.

DLA KOGO JEST PROJEKT?

 • gminy wiejskie,
 • gminy miejsko-wiejskie,
 • gminy miejskie,

z terenu całej Polski, które spełnią warunki określone w procedurach.

KORZYŚCI Z PROJEKTU DLA GMIN

Grant – ok. 30 tys. zł na finansowanie procesu konsultacji społecznych dokumentów planistycznych.

Warsztaty dla urzędników z zakresu planowania przestrzennego, GIS, technik i narzędzi konsultacji społecznych, zrównoważonego rozwoju.

Wsparcie ekspertów przez cały czas trwania projektu.

WYSOKOŚĆ GRANTÓW

Średnia kwota grantu założona w projekcie ok. 30000 zł / gminę.

 • Wartość grantu zależna jest przede wszystkim od złożoności procesu konsultacji, w tym:
 • liczby i typu narzędzi (technik) konsultacyjnych (obligatoryjnie w IPK minimum 4);
 • rodzaju gminy, w tym powierzchni i liczby mieszkańców;
 • specyfiki grupy docelowej.

JAK PRACUJEMY Z GMINAMI?

 • Spotkania z gminami na etapie przygotowywania aplikacji;
 • Warsztaty 3 dniowy w ramach, którego przygotowujemy Indywidualny Plan Konsultacji w systemie;
 • Stałe wsparcie Zespołu Ekspertów – szkoleniowe i doradcze;

GRANTY NA PRZEPROWADZENIE KONSULTACJI

I. etap konsultacji obejmuje okres pomiędzy przyjęciem przez gminę uchwały o przystąpieniu do sporządzenia/ zmiany planu miejscowego lub studium a przekazaniem sporządzonego projektu dokumentu planistycznego do opinii komisji urbanistyczno-architektonicznej.

II. etap konsultacji obejmuje okres pomiędzy wyłożeniem planu lub studium do publicznego wglądu a przekazaniem uzgodnionego planu lub studium radzie gminy do uchwalenia.

Warsztaty dla gmin

10.12.2019 rozpoczynamy cykl 3-dniowych warsztatów dotyczących wypracowania IPK. Jako pierwsze z tego wsparcia skorzystają:

 1. Gmina Świątki (10-11.12.19, Hotel Olender, Toruńska 34/40, 87-165 Wielka Nieszawka, godz. 10-17, 8-15, planowana liczba uczestników: 5 osób)
 2. Gmina Biskupiec (12-13.12.19, Hotel Olender, Toruńska 34/40, 87-165 Wielka Nieszawka, godz. 10-17, 8-15, planowana liczba uczestników: 5 osób)
 3. Gmina Stara Kornica (16-17.12.2019, Hotel Kamienica, ul. Wojska Polskiego 60, 08-110 Siedlce, godz: 9-17, 8-16, planowana liczba uczestników: 7 osób)
 4. Gmina Czernikowo (16-17.01.2020, Hotel Heban, Małe Garbary 7, 87-100 Toruń, godz. 9-16, 8-15, planowana liczba uczestników: 6 osób)
 5. Gmina Stara Kornica (29.01.2020, Hotel Kamienica, ul. Wojska Polskiego 60, 08-110 Siedlce, godz. 9:00-17:00, planowana liczba uczestników: 7 osób)
 6. Gmina Świątki (11.02.2020, Gminna Biblioteka Publiczna w Świątkach, Świątki 5a, 11-008 Świątki, godz. 10:00-17:00, planowana liczba uczestników: 5 osób)
 7. Gmina Biskupiec (12.02.2020, Ośrodek Sportów Konnych „Trzy Podkowy”, ul. Wybudowanie 24, 13-340 Biskupiec, godz. 8:00-15:00, planowana liczba uczestników: 5 osób)
 8. Gmina Zbójno (13-14.02.2020, Hotel Olender, Toruńska 34/40, 87-165 Wielka Nieszawka, godz. 9-16, 8-15, planowana liczba uczestników 4 osoby)
 9. Gmina Czernikowo (19.02.2020, Pub i Restauracja Sofa, ul. Kwiatowa 50, 87-640 Czernikowo, godz. 9-17, planowana liczba uczestników: 6 osób)
 10. Gmina Lesko (20-21.02.2020, Rezydencja Alabaster&Spa, Ks. Stafieja 8, 35-234 Rzeszów, godz. 10:00-17:00, 8:00-15:00, planowana liczba uczestników 4 osoby)
 11. Gmina Zbójno (04.03.2020, Świetlica Wiejska w Sitnie, Sitno 76, 87-645 Zbójno, godz. 9-16, planowana liczba uczestników 4 osoby)
 12. Gmina Ryczywół (10-11.03.2020, Hotel Olender, Toruńska 34/40, 87-165 Wielka Nieszawka, godz. 9-16, 8-15, planowana liczba uczestników 5 osób)
 13. Gmina Ryczywół (8.04.2020, godz. 8-11:30, warsztat w wersji on-line na platformie ZOOM, planowana liczba uczestników 5 osób)
 14. Gmina Lesko (21.04.2020, warsztat w wersji on-line na platformie ZOOM, planowana liczba uczestników 4 osoby)
 15. Gmina Lidzbark Warmiński (07.05.2020, godz. 8-11:30, warsztat w wersji on-line na platformie ZOOM, planowana liczba uczestników 7 osób)
 16. Gmina Kuczbork Osada (14-15.05.2020, godz. 8-11:30, warsztat w wersji on-line na platformie ZOOM, planowana liczba uczestników 6 osób)
 17. Gmina Szczytno (20-21.05.2020, godz. 8-11:30, warsztat w wersji on-line na platformie ZOOM, planowana liczba uczestników 8 osób)
 18. Gmina Szydłowo, (22.05.2020, godz. 8-11:30, warsztat w wersji on-line na platformie ZOOM, planowana liczba uczestników 4 osoby)
 19. Gmina Lidzbark Warmiński, (26-27.05.2020, godz. 8-11:30,
  warsztat w wersji on-line na platformie ZOOM, planowana liczba uczestników 7 osób)
 20. Gmina Lesko, (28.05.2020, godz. 8-11:30, warsztat w wersji on-line na platformie ZOOM, planowana liczba uczestników 4 osoby)
 21. Gmina Kuczbork Osada (2 i 4.06. 2020, godz. 8-11:30, warsztat w wersji on-line na platformie ZOOM, planowana liczba uczestników 6 osób)
 22. Gmina Szczytno (16-17.06.2020, godz. 8-11:30, warsztat w wersji on-line na platformie ZOOM, planowana liczba uczestników 6 osób)
 23. Gmina Kuczbork Osada (15.07.2020, godz. 9:00-17:00, Dworek Wapionka, ul. Wczasowa 1, 87-320 Górzno, planowana liczba uczestników 6 osób)
 24. Gmina Szczytno (16.07.2020, godz. 9:00-17:00, Hotel Azzun, Kromerowo 28, 11-010 Barczewo, planowana liczba uczestników 8 osób)
 25. Gmina Lidzbark Warmiński (17.07.2020, godz. 9:00-17:00, Hotel Azzun, Kromerowo 28, 11-010 Barczewo, planowana liczba uczestników 5 osób)
 26. Gmina Szydłowo (4.08.2020, godz. 10:00-17:00, Hotel Heban, Małe Garbary 7, 87-100 Toruń, planowana liczba uczestników 6 osób)
 27. Gmina Szydłowo (14.09.2020, godz. 10:00-17:00, Restauracja Rybi Puzon, Tarnowo 16, 64-930 Szydłowo, planowana liczba uczestników 6 osób)

Ze względu na utrzymujący się stan epidemii od początku kwietnia do odwołania realizujemy warsztaty dla gmin zdalnie za pomocą platformy ZOOM.

Szczegółowych informacji o projekcie udziela:
Iwona Ciećwierz
Ekspertka ds. Współpracy z Samorządami
E-mail: iwona.ciecwierz@wise-europa.eu
Telefon: 22 513 14 18

Projekt realizowany jest w Partnerstwie:

Partner Wiodący: WiseEuropa – Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich;

Partner: Fundacja Stabilo

Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich oraz Fundacja Stabilo realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich POWR.02.19.00-00-KP20/18 „Wspólny Plan”.

Celem projektu jest zwiększenie potencjału administracji publicznej oraz wzrost udziału społecznego w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych poprzez wsparcie pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego oraz realizację i upowszechnienie zróżnicowanych, innowacyjnych metod i narzędzi prowadzenia konsultacji w planowaniu przestrzennym w 20 gminach Polski od kwietnia 2019 do czerwca 2021 roku.

Dofinansowanie projektu z UE: 1.629.381,87 zł

Wolontariusze, pracownicy i działacze organizacji pozarządowych i grup nieformalnych!   Już wkrótce oddamy w Wasze ręce podręcznik „Działamy dla zmiany [...]

Fundacja Stabilo wraz organizacjami Zielone Kujawy, Stowarzyszenie Wolna Winnica, Zielone Wrzosy, Fundacja Kosmos stworzyły koalicję niezależnych organizacji po to, by [...]

Fundacja Stabilo na zlecenie Urzędu Miasta Bydgoszczy prowadzi badanie dotyczące warunków funkcjonowania organizacji pozarządowych w latach 2019-2022 z uwzględnieniem zmian, [...]