Wyniki rozeznania cenowego nr 2/2.19/ 2017 prowadzonego przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych oraz Fundację Stabilo (realizatorzy projektu „Dobre konsultacje, dobry plan”) dotyczącego wyceny usługi zapewnienia wyżywienia, noclegów oraz sal konferencyjnych dla uczestników co półrocznych spotkań Forum Konsultacyjnego w ramach projektu „Dobre konsultacje, dobry plan” (POWR.02.19.00-00-KP29/15).

Informacja o wynikach rozeznania rynku_

Link do ogłoszenia na stronie Lidera projektu – http://federacja-ngo.pl/rozeznanie-rynku–zaplecze-dla-potrzeb-forum–2-2-19-2017-,454,l1.html

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.