Fundacja Stabilo w ramach realizacji projektu partnerskiego zaprasza do składania ofert w ramach naboru na Członka Zespołu Monitorującego w ramach projektu „Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w województwie kujawsko-pomorskim” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 nr POWR.02.06.00-00-0025/16, na  stanowisko „Odbiorca działań”.

Zapytanie ofertowe prowadzi Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Arkadia w Toruniu. Termin na złożenie ofert upływa 20.02.2017 r. o godz. 23:59:59. Wszystkie informacje znajdują się pod linkiem: http://arkadia.torun.pl/aktualnosci/zapytanie-ofertowe/