Zaszczep się przeciw wypaleniu

Jesienią 2020 roku współorganizowaliśmy konferencję “Open Space: Zaszczep się przeciw wypaleniu. W poszukiwaniu równowagi w działaniach społecznych”.

Wspólnie z działaczkami i działaczami społecznymi przyglądaliśmy się tematowi wypalenia i równowagi w działaniach społecznych. Wymienialiśmy się spostrzeżeniami, dylematami, pomysłami i dobrymi praktykami związanymi z budowaniem siły, odporności psychicznej, skuteczności i dobrostanu. Budowaliśmy więzi i wspólnie szukaliśmy rozwiązań oraz planowaliśmy działania przeciwdziałające wypaleniu.

Open Space Technology odbyło się w ramach projektu „Aktywni z głową”, który jest współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 oraz ze środków Fundacji Rozwoju „Dobre Życie” – inicjatora i realizatora projektu.