Aktywni – III edycja

Z początkiem stycznia 2017 Fundacja Stabilo rozpoczęła rekrutację do kolejnego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Projekt „Aktywni – III edycja” obejmie wsparciem 20 osób pozostających bez zatrudnienia w wieku od 30 lat z gmin i miast Braniewo, Frombork, Pieniężno, Lelkowo, Wilczęta, Płoskinia. Obok indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy, uczestnicy wezmą udział w wybranych szkoleniach zawodowych, a także odbędą 6-cio miesięczne płatne staże zawodowe.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu pod numerami telefonów: 56 678 84 16 lub 510 200 207.

JESTEŚ OSOBĄ BEZROBOTNĄ, POSZUKUJĄCĄ PRACY I CHCESZ TO ZMIENIĆ?
WEŹ UDZIAŁ W BEZPŁATNYM PROJEKCIE
AKTYWNI – III EDYCJA
 
PROJEKT PRZEZNACZONY DLA MIESZKAŃCOW BRANIEWA ORAZ GMIN : BRANIEWO, LELKOWO, PŁOSKINIA, FROMBORK, WILCZĘTA, PIENIĘŻNO W WIEKU POWYŻEJ 29 ROKU ŻYCIA (OD DNIA 30-STYCH URODZIN)
OFERUJEMY:
  • ATRAKCYJNE KURSY I SZKOLENIA ZAWODOWE
  • STYPENDIA SZKOLENIOWE (6,65 ZŁ BRUTTO/GODZ.)
  • 6-CIO MIESIĘCZNE PŁATNE STAŻE ZAWODOWE  (1850 ZŁ BRUTTO/MIESIĄC)
  • POMOC W POSZUKIWANIU I UZYSKANIU ZATRUDNIENIA
  • PORADNICTWO ZAWODOWE I INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA
  • INDYWIDUALNA DIAGNOZA UCZESTNIKA
ZAPEWNIAMY:
  • DOJAZDY LUB  ZWROT KOSZTÓW PODRÓŻY
  • WYŻYWIENIE PODCZAS TRWANIA SZKOLEŃ
  • OPIEKĘ NAD TWOIMI DZIEĆMI PODCZAS TRWANIA SZKOLEŃ I STAŻY

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej i zdolności do podjęcia zatrudnienia u 20 osób z powiatu braniewskiego do 31.12.2017.

Planowane efekty: Projekt obejmuje wszystkie niezbędne dla uczestników formy pomocy mające na celu poprawę ich sytuacji na rynku pracy oraz uzyskanie zatrudnienia. Projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego RPO WiM: zwiększenie zatrudnienia wśród osób bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo (zwłaszcza długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, osób po 50 roku życia, kobiet oraz osób o niskich kwalifikacjach), poprzez działania z zakresu aktywnej integracji, podniesienie ich poziomu aktywności zawodowej oraz udzielenie wszechstronnego wsparcia. W efekcie zrealizowanie założonych celów przełoży się na nabycie
przez Uczestników kluczowych kompetencji niezbędnych do poruszania się na rynku pracy. Doradztwo zawodowe wraz z opracowaniem IPD pozwoli określić i ukończyć właściwe w kontekście predyspozycji Uczestnika i oczekiwań pracodawców szkoleń zawodowych oraz staże, co będzie stanowić o nabyciu doświadczenia i kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku pracy. Nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy przełoży się na wzrost aktywności zawodowej i zwiększenie możliwości zatrudnienia osób ze wskazanych grup.

Informacje o projekcie i rekrutacja:
Tel. 56 678 84 16, Kom. 510 200 207, w godz. 8 -16.00, mail: a.broniszewska@stabilo.org.pl lub na stronie internetowej:
Biuro projektu mieści się pod adresem: Centrum Edukacji ZDZ, ul. Katedralna 9, 14-500 Braniewo
o przyjęciu do projektu oprócz spełnienia wymogów formalnych decyduje kolejność zgłoszeń.
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ FUNDACJĘ STABILO W TERMINIE 01.01.2017 – 31.12.2017

Budżet projektu: 483 287,50 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 410 794, 38 zł

 

Wolontariusze, pracownicy i działacze organizacji pozarządowych i grup nieformalnych!   Już wkrótce oddamy w Wasze ręce podręcznik „Działamy dla zmiany [...]

Fundacja Stabilo wraz organizacjami Zielone Kujawy, Stowarzyszenie Wolna Winnica, Zielone Wrzosy, Fundacja Kosmos stworzyły koalicję niezależnych organizacji po to, by [...]

Fundacja Stabilo na zlecenie Urzędu Miasta Bydgoszczy prowadzi badanie dotyczące warunków funkcjonowania organizacji pozarządowych w latach 2019-2022 z uwzględnieniem zmian, [...]