Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w województwie kujawsko-pomorskim

Od stycznia 2017 roku Fundacja Stabilo w partnerstwie z Fundacją Court Watch Polska i Fundacją Arkadia, realizują projekt pt. „Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w województwie kujawsko-pomorskim”.

Celem projektu jest zwiększenie zdolności łącznie 50. jednostek administracji rządowej i samorządowej, działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych dzięki dokonaniu analizy zadań tych instytucji, opracowaniu rekomendacji dla ww. 50 instytucji pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji oraz wykorzystanie ich. Chodzi zatem o sprawienie, aby osobom z niepełnosprawnościami łatwiej było korzystać z usług placówek publicznych, tak ważnych z punktu widzenia codziennego funkcjonowania. Projekt przewiduje budżet około 1.700.000 złotych i będzie realizowany do końca października 2018.

Zachęcamy do śledzenia realizacji projektu na bieżąco.