Zakończenie innowacyjnych staży zawodowych w ramach projektu „Box grywalizacji, czyli od aplikacji do motywacji”

28. września w Europejskim Centrum Wymiany Młodzieży w Chełmnie odbyło się spotkanie podsumowujące projekt innowacyjny „Box grywalizacji, czyli od aplikacji do motywacji”. Realizacją zajęła się Fundacja Stabilo w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmnie. W ramach ww. innowacji społecznej 4 młodych ludzi z Chełmna i okolic uczestniczyło w stażach wspomaganych aplikacją o charakterze grywalizacji.

Pomysł na innowację społeczną zrodził się już pod koniec 2016 roku. Wówczas Fundacja Stabilo realizowała projekt badawczy dotyczący grupy NEET (Not in Employment, Education or Training) w województwie kujawsko-pomorskim. Jeden z wyników badań wykazał, że część z osób nieaktywnych zawodowo nadużywa komputera, a zwłaszcza różnego rodzaju gier. To sprawia, że wykorzystują swój potencjał w świecie wirtualnym, co nie przekłada się na świat realny, a zwłaszcza pracę zawodową. Zamiast pracować, tracą czas na rozgrywki, a tym samym spada ich samoocena i możliwości na rynku pracy.

Te ustalenia legły u podstaw zaprojektowania innowacji społecznej, która wykorzystuje mechanizm grywalizacji do zmotywowania młodych bezrobotnych do pracy. Jej realizacja możliwa była dzięki programowi TransferHUB (realizowanemu przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych) i otwartej postawie Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie. Stworzyliśmy od podstaw aplikację „Ku górze!” osadzoną w klimatach średniowiecznych, którą zaproponowaliśmy czterem bezrobotny osobom z Chełmna i okolic.

Trzy kobiety i jeden  mężczyzna rozpoczęli w czerwcu 3-miesięczne staże, podczas których – każdego dnia – byli oceniani przez pracodawców w skali od 1 do 10.

Punkty te przekładały się następnie na możliwości w grze „Ku górze!”. Im lepiej ktoś pracował, tym miał większe szanse zdominowania innych graczy na średniowiecznej mapie. Docelowo, chodziło o uświadomienie im, że przy odpowiedniej motywacji mogą być znakomitymi pracownikami. I to się w pełni udało! Zarówno pracodawcy, którzy przyjęli ich na staż, jak i sami stażyści byli bardzo zadowoleni ze wzajemnej współpracy. Niewykluczone, że w kilku przypadkach zostaną oni etatowymi pracownikami!

Podczas spotkania podsumowującego uczestnicy projektu mogli wspólnie porozmawiać i wymienić refleksje nt. innowacji społecznej. W jego trakcie odbyła się także sesja coachingowa nt. motywacji w pracy, którą poprowadziła pani Anita Orzechowska. Nie zabrakło żartów, śmiechu i dobrego jedzenia. 

Fundacja Stabilo od 11 lat zajmuje się tematyką rynku pracy i aktywizacji osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo. Kluczowym elementem naszej metody pracy jest dopasowywanie wsparcia szkoleniowego i motywacyjnego do potrzeb i oczekiwań uczestników i uczestniczek. Koniecznością jest podejście indywidualne. Koncentracja na każdym uczestniku i przygotowanie narzędzi takich jak np. wsparcie psychologiczne, coaching, terapia, czy „szyty na miarę” kurs zawodowy. Wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych np. opartych na grywalizacji wpisuje się idealnie w filozofię pracy naszej fundacji – mówi Łukasz Broniszewski prezes zarządu Fundacji Stabilo.

Projekt „Box grywalizacji, czyli od aplikacji do motywacji”, jest projektem innowacyjnym w ramach Projektu grantowego „TransferHUB generowanie, wsparcie grantowe i inkubacja innowacji społecznych. Przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej www.transferhub.pl”

Realizacja zadania była możliwa dzięki wsparciu Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, STOCZNIA, PwC Polska w ramach prejektu Transfer HUB – inkubator innowacji społecznych. Projekt grantowy realizowany jest przez FISE i partnerów Projektu grantowego tj. PwC Polska i Fundację Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.

Box Grywalizacji

Wolontariusze, pracownicy i działacze organizacji pozarządowych i grup nieformalnych!   Już wkrótce oddamy w Wasze ręce podręcznik „Działamy dla zmiany [...]

Fundacja Stabilo wraz organizacjami Zielone Kujawy, Stowarzyszenie Wolna Winnica, Zielone Wrzosy, Fundacja Kosmos stworzyły koalicję niezależnych organizacji po to, by [...]

Fundacja Stabilo na zlecenie Urzędu Miasta Bydgoszczy prowadzi badanie dotyczące warunków funkcjonowania organizacji pozarządowych w latach 2019-2022 z uwzględnieniem zmian, [...]