Premiera publikacji „Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami”

Poczuj się pewnie w rozmowie. Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami.


Autorki : Marta Młynarczyk, Sylwia Drozdowska

Niniejsza publikacja powstała dzięki współpracy trzech toruńskich organizacji – Fundacji Stabilo, Fundacji na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Arkadia” w Toruniu oraz Fundacji Court Watch Polska.

Pomysł na wydanie niniejszej broszury powstał podczas monitoringów instytucji publicznych. Kontrolowano, w jakim stopniu instytucje wdrożyły postanowienia Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami.

Członkowie zespołów monitorujących wyłonili kilka najważniejszych zagadnień, które sprawiają, że dostępność tych instytucji dla osób z niepełnosprawnościami nie jest pełna. Publikacja ta jest odpowiedzią na jeden z tych problemów – stworzyliśmy instrukcję dobrej komunikacji.

Wprowadzenie do codziennej praktyki niżej wymienionych zasad nie wymaga dużego wysiłku. Stosowanie ich sprawi, że świat wokół nas zmieni się na lepsze. Wdrożenie tych zasad nie wymaga również żadnych nakładów finansowych, ani organizacyjnych.

Zapraszamy do lektury!

Pobierz publikację>>>> Savoir-Vivre-wobec-OzN

Broszura powstała podczas realizacji projektu „Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w województwie kujawsko-pomorskim”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

projekt graficzny i skład: StoryVisio

Toruń 2018