Dostępność – Skuteczne i Przejrzyste Prawo

dostepnosc skuteczne prawo

W ramach nowego projektu “Dostępność – skuteczne i przejrzyste prawo”, który rozpoczęliśmy w listopadzie, chcemy wesprzeć organizacje w budowaniu potencjału instytucjonalnego i eksperckiego przy prowadzeniu monitoringów dostępności. W ten sposób organizacje będą mogły samodzielnie prowadzić konstruktywny dialog z instytucjami i prawodawcami.

Organizacje pozarządowe, które zgłoszą się do udziału w projekcie, zyskają wiedzę i umiejętności niezbędne w monitorowaniu tworzenia i stosowania prawa dotyczącego stosowania zasad dostępności. Adresujemy go do przedstawicieli/przedstawicielek trzeciego sektora, którzy są zainteresowani poszerzeniem swojej wiedzy i kompetencji przede wszystkim w zakresie monitorowania wdrażania aktów prawnych w wybranych instytucjach.

W trakcie dwuletniego projektu powstaną:

  • Akademia Monitoringu Prawa – cykle szkoleniowe prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie prawa, partycypacji społecznej i technologii,
  • materiały edukacyjne – powszechnie dostępne poradniki i opracowania,
  • narzędzia i modele badawcze – ułatwiające pozyskiwanie danych publicznych niezbędnych do analizowania prawa w każdym z badanych przez organizacje obszarów,
  • a także pilotażowe monitoringi procesów stanowienia prawa.

Do udziału w projekcie zaprosimy 30 organizacji pozarządowych reprezentowanych przez dwie osoby (liderów/liderki, aktywistów/aktywistki), które realizują projekty na rzecz osób niepełnosprawnych lub monitorują dostępność instytucji publicznych i chcą rozwijać swój potencjał instytucjonalny oraz ekspercki niezbędny do prowadzenia monitoringów.

Rekrutację rozpoczniemy na początku 2021 roku.

Projekt będzie realizowany od listopada 2020 do października 2022.

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach osi II. „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, działanie 2.16 „Usprawnienie procesu stanowienia prawa.”

Tagidostępność, INPRIS, monitoring prawa, projekt.

Wolontariusze, pracownicy i działacze organizacji pozarządowych i grup nieformalnych!   Już wkrótce oddamy w Wasze ręce podręcznik „Działamy dla zmiany [...]

Fundacja Stabilo wraz organizacjami Zielone Kujawy, Stowarzyszenie Wolna Winnica, Zielone Wrzosy, Fundacja Kosmos stworzyły koalicję niezależnych organizacji po to, by [...]

Fundacja Stabilo na zlecenie Urzędu Miasta Bydgoszczy prowadzi badanie dotyczące warunków funkcjonowania organizacji pozarządowych w latach 2019-2022 z uwzględnieniem zmian, [...]