Voxly – Rozbudowa i Udostępnienie Nowych E-Usług Dla Potrzeb Konsultacji Społecznych w Zakresie Kształtowania Przestrzeni

Wspólnie z Geofabryką Sp. z o. o. rozpoczynamy w październiku realizację nowego projektu „Voxly – rozbudowa i udostępnienie nowych e-usług dla potrzeb konsultacji społecznych w zakresie kształtowania przestrzeni.”

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego, coraz lepsza znajomość prawa oraz postęp technologiczny sprawiają, że wzrasta potrzeba udziału społeczeństwa w kształtowaniu otaczającej go przestrzeni. Skuteczne konsultacje są niezbędnym elementem planowania przestrzennego. Umożliwiają uwzględnienie potrzeb różnych grup społecznych i prowadzą do dojrzałego, sprawnego systemu kształtowania polityki przestrzennej.

Coraz więcej gmin dąży do osiągnięcia modelu planowania opartego na współpracy, uwzględniającego wypracowanie wspólnego stanowiska wszystkich uczestników. Innowacyjne narzędzie do konsultacji społecznych VOXLY wzmocni możliwość współpracy pomiędzy administracją publiczną a partnerami społecznymi. Aplikacja uzupełni obecnie stosowane techniki konsultacji społecznych. Będzie jedyną aplikacją mobilną na rynku, która zapewni kompleksowe przeprowadzenie konsultacji społecznych drogą elektroniczną.

W wyniku wdrożenia aplikacji zostanie poszerzony katalog zakresu spraw, które obywatele i przedsiębiorcy będą mogli załatwić drogą elektroniczną. Dodatkowo, aplikacja zostanie rozszerzona o nowe funkcjonalności, np. redakcję mapy podkładowej OpenStreetMap (OSM) pozwalającej na obsługę aplikacji przez użytkowników niedowidzących, obsługę wyświetlania brył budynków w 3D czy rozbudowanie modułu transmisji dyskusji publicznych. Możliwe będzie korzystanie z aplikacji mobilnej przez urządzenia z systemem Android. 

Aplikacja adresowana jest do gmin odpowiadających za organizację procesu planistycznego, przeprowadzających konsultacje społeczne mieszkańców danej gminy biorących w nich udział oraz instytucji, które uczestniczą w konsultacjach społecznych. W trakcie realizacji projektu przeprowadzimy także 7 warsztatów z aplikacją dla grupy 140 osób, a także kompleksowe procesy konsultacji społecznych.

VOXLY przyczyni się do poprawy pracy urzędu poprzez cyfryzację procesów i procedur; ułatwi udostępnienie informacji sektora publicznego; poszerzy zakres spraw, które gminy, obywatele i przedsiębiorcy będą mogli załatwić drogą elektroniczną, a przede wszystkim – usprawni ich realizację

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” – Działanie nr 2.4 „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego.

Tagi Geofabryka, konsultacje społeczne, narzędzie IT, Voxly

Wolontariusze, pracownicy i działacze organizacji pozarządowych i grup nieformalnych!   Już wkrótce oddamy w Wasze ręce podręcznik „Działamy dla zmiany [...]

Fundacja Stabilo wraz organizacjami Zielone Kujawy, Stowarzyszenie Wolna Winnica, Zielone Wrzosy, Fundacja Kosmos stworzyły koalicję niezależnych organizacji po to, by [...]

Fundacja Stabilo na zlecenie Urzędu Miasta Bydgoszczy prowadzi badanie dotyczące warunków funkcjonowania organizacji pozarządowych w latach 2019-2022 z uwzględnieniem zmian, [...]