Podręcznik „Działamy dla zmiany w organizacjach społecznych…” już dostępny!

Nastał ten dzień! Oddajemy w Wasze ręce podręcznik „Działamy dla zmiany w organizacjach społecznych. Prewencja wypalenia i kryzysów psychicznych jako strategiczne zadanie sektora pozarządowego w Polsce” pod redakcją Natalii Saraty z RegenerAkcja. Podręcznik składa się z 14 tekstów poruszających problem wypalenia i kryzysów psychicznych z różnych perspektyw – psychologicznej, prawnej, a przede wszystkim praktycznej. Wśród autorów rozdziałów znaleźli się doświadczeni praktycy reprezentujący organizacje pozarządowe, a także osoby ze świata nauki. Podręcznik jest jednym z owoców projektu #Działamydlazmiany, w ramach którego jako Fundacja Stabilo dążyliśmy do zwiększenia świadomości społecznej dotyczącej wypalenia i zapobiegania kryzysom psychicznym, a także podejmowaliśmy próby wpłynięcia na zmianę prawa krajowego. Nadrzędnym celem projektu była poprawa warunków pracy i zwiększenie dobrostanu aktywistów i aktywistek w organizacjach pozarządowych i nieformalnych ruchach społecznych. Prezentowany podręcznik stanowić ma krok do realizacji tego celu. Obok solidnej dawki wiedzy zawiera szereg rekomendacji, inspiracji i narzędzi do wdrożenia w organizacji. Zależało nam, aby wychodził naprzeciw realnym potrzebom osób zaangażowanych w działalność sektora pozarządowego, skłaniał do autorefleksji i krytycznego namysłu nad kondycją własnej organizacji, ale i ułatwiał zadbanie o indywidualny dobrostan. Podręcznik w wersji cyfrowej dostępny jest za darmo pod linkiem: https://tinyurl.com/podrecznikDDZ   Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. Projekt objęty Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich i Patronatem NGO.pl.   Spis treści: dr Joanna Grzymała-Moszczyńska, dr Weronika Kałwak, Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Wypalenie i kryzysy psychiczne wśród osób zaangażowanych społecznie i politycznie. Podsumowanie analizy danych zastanych Natalia Sarata, Fundacja RegenerAkcja Wypalenie aktywistyczne: jak rozpoznać, czy zagraża ono mnie, komuś w moim zespole lub dotyczy całej organizacji?Kilka wskazówek i trzy narzędzia dla osób zaangażowanych  w organizacje społeczne mec. Paweł Knut, mec. Artur Kula, Kancelaria „Knut Mazurczak Adwokaci” „Zdejmij mundur, przeproś matkę!”. O nadużywaniu prawa w celu wyczerpywania osób aktywistycznych – perspektywa prawników dr Julian Czurko, Fundacja Owoc Spotkania Cyberhigiena w organizacji pozarządowej Łukasz Broniszewski, Fundacja Stabilo i Magdalena Wilczyńska, Fundacja TechSoup Współpraca partnerska. Wyzwania i wsparcie w kontekście prewencji i interwencji wypalenia Lena Rogowska-Lewandowska, Fundacja Kultury Dialogu Organizacja gotowa na komunikację jako organizacja przeciwdziałająca wypaleniu Jowita Kuc i Renata Szredzińska, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Natalia Sarata, Fundacja RegenerAkcja To jest proces, w którym nie stawiamy kropki. Wdrażanie polityki antydyskryminacyjnej i antymobbingowej jako narzędzie wspierania dobrostanu w organizacji dr Kuba Szreder, Wydział Badań Artystycznych i Studiów Kuratorskich ASP w Warszawie Jak robić projekty nie wyzyskując siebie i innych? Parę sugestii z projektariackiego życia wziętych Magda Pocheć, Fundusz Feministyczny Rola progresywnej filantropii w przeciwdziałaniu wypaleniu aktywistycznemu Lena Bielska, Fundacja HerStory Wsparcie dobrostanu młodych (i nie tylko) osób aktywistycznych. Dobre praktyki, rekomendacje, zbiór doświadczeń osobistych i Fundacji HerStory Ewa Furgał, Fundacja Dziewczyny w Spektrum Zdejmując maskę. Strategie antywypaleniowe dla aktywistycznych osób w spektrum autyzmu Paulina Jędrzejewska, Fundacja Culture Shock i Karolina Pluta, Stowarzyszenia Pedagogów Teatru, Fundacja Culture Shock Czy w naszym sektorze jest miejsce na przyjemność i zabawę? Rola frajdy w prewencji wypalenia w organizacjach pozarządowych Magdalena Wilczyńska, Fundacja TechSoup Rozwiązania prawne wokół problemów wypalenia zawodowego, aktywistycznego i kryzysów psychicznych. Podsumowanie analizy danych zastanych Łukasz Broniszewski, Fundacja Stabilo i Magdalena Wilczyńska, Fundacja TechSoup Systemowe wyzwania, systemowe rozwiązania. Dobrostan w organizacjach pozarządowych

Wolontariusze, pracownicy i działacze organizacji pozarządowych i grup nieformalnych!   Już wkrótce oddamy w Wasze ręce podręcznik „Działamy dla zmiany [...]

Fundacja Stabilo wraz organizacjami Zielone Kujawy, Stowarzyszenie Wolna Winnica, Zielone Wrzosy, Fundacja Kosmos stworzyły koalicję niezależnych organizacji po to, by [...]

Fundacja Stabilo na zlecenie Urzędu Miasta Bydgoszczy prowadzi badanie dotyczące warunków funkcjonowania organizacji pozarządowych w latach 2019-2022 z uwzględnieniem zmian, [...]