Ekomyślnik – zapraszamy na spotkania edukacyjne

Fundacja Stabilo zachęca toruńskie placówki dydaktyczne do wzięcia udziału w projekcie „Ekomyślnik”. Jednym z jego elementów są spotkania edukacyjno-włączające dla dzieci i młodzieży dot. tematu ekologii, ochrony środowiska czy niemarnowania żywności.

Spotkania łączą walor edukacyjny z elementem wrażliwości i uważności na potrzeby środowiska.

Dużym atutem naszych warsztatów jest możliwość podjęcia przez daną palcówkę dydaktyczną inicjatywy ekologicznej, która zostanie wsparta finansowo przez realizatorów projektu „Ekomyślnik”  w kwocie 1000,00 zł.

Projekt przewiduje udział 10 toruńskich placówek dydaktycznych.

Co warto wiedzieć przez zgłoszeniem się do projektu?

Gdzie: Spotkanie realizowane jest w Państwa placówce dydaktycznej, na wybranej godzinie lekcyjnej. W przypadku nauczania zdalnego istnieje możliwość realizacji spotkania w systemie on-line.

Kiedy: Realizacja spotkań edukacyjno-włączających  zaplanowana jest w następującym terminie.

5 spotkań w okresie od 01.11.2021- 31.12.2021 oraz 5 spotkań w terminie 01.01.2022- 28.02.2022

Jak długo trwa spotkanie: Spotkanie trwa 45 minut – tj. 1 zajęcia lekcyjne

Bon ekologiczny: Bon przyznawany jest placówce dydaktycznej, która podejmie własną inicjatywę ekologiczną dot. zachowań/działań z poszanowaniem środowiska. Kwota bonu to 1000,00 zł.

Zachęcamy do pobrania i wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

Wolontariusze, pracownicy i działacze organizacji pozarządowych i grup nieformalnych!   Już wkrótce oddamy w Wasze ręce podręcznik „Działamy dla zmiany [...]

Fundacja Stabilo wraz organizacjami Zielone Kujawy, Stowarzyszenie Wolna Winnica, Zielone Wrzosy, Fundacja Kosmos stworzyły koalicję niezależnych organizacji po to, by [...]

Fundacja Stabilo na zlecenie Urzędu Miasta Bydgoszczy prowadzi badanie dotyczące warunków funkcjonowania organizacji pozarządowych w latach 2019-2022 z uwzględnieniem zmian, [...]