Informacja o rozstrzygnięciu Rozeznania rynku: noclegi i wyżywienie na warsztatach (2/2.19/2016)

W trakcie trwania procedury rozeznania do Fundacji wpłynęło osiem ofert (wycen).

Sześć ofert spełniło wymagania formalne i zostało ocenionych pod względem merytorycznym. W oparciu o nadesłane wyceny ustalono średni koszt dla każdej z trzech usług stanowiących przedmiot zapytania. Realizacja usług zostanie powierzona Oferentowi, który uzyskał największą liczbę punktów.

Wynik postępowania wraz ze wskazaniem ofert i ich parametrów