Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne wstępnej wersji rekomendacji dla instytucji rynku pracy

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu konsultacyjnym, dotyczącym wstępnej wersji rekomendacji służących aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, które zostały wypracowane w ramach projektu „Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim”.

Zapraszamy przedstawicieli instytucji rynku pracy do wzięcia udziału w spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się 25 listopada 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, ul. Plac Teatralny 2, sala 308 w godzinach 11-15. W trakcie spotkań będzie możliwość wypowiedzenia się na temat wstępnych rekomendacji, zgłoszenia krytycznych uwag oraz zaprezentowania swoich pomysłów, itp.

Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w spotkaniu do dnia 24.11.2016 r. drogą mailową pod adres biuro@stabilo.org.pl.
Uczestnikom spoza Torunia oferujemy zwrot kosztów dojazdu (tylko na terenie województwa kujawsko-pomorskiego).

Wolontariusze, pracownicy i działacze organizacji pozarządowych i grup nieformalnych!   Już wkrótce oddamy w Wasze ręce podręcznik „Działamy dla zmiany [...]

Fundacja Stabilo wraz organizacjami Zielone Kujawy, Stowarzyszenie Wolna Winnica, Zielone Wrzosy, Fundacja Kosmos stworzyły koalicję niezależnych organizacji po to, by [...]

Fundacja Stabilo na zlecenie Urzędu Miasta Bydgoszczy prowadzi badanie dotyczące warunków funkcjonowania organizacji pozarządowych w latach 2019-2022 z uwzględnieniem zmian, [...]