Informujemy o działaniach w projekcie Włącznik Obywatelski

Prezentujemy materiały informacyjno – promocyjne dotyczące projektu „Włącznik Obywatelski”. Zachęcamy do obejrzenia plakatu oraz ulotki – a już 25 maja 2016 ukaże się materiał informacyjny w lokalnej prasie.

Wolontariusze, pracownicy i działacze organizacji pozarządowych i grup nieformalnych!   Już wkrótce oddamy w Wasze ręce podręcznik „Działamy dla zmiany [...]

Fundacja Stabilo wraz organizacjami Zielone Kujawy, Stowarzyszenie Wolna Winnica, Zielone Wrzosy, Fundacja Kosmos stworzyły koalicję niezależnych organizacji po to, by [...]

Fundacja Stabilo na zlecenie Urzędu Miasta Bydgoszczy prowadzi badanie dotyczące warunków funkcjonowania organizacji pozarządowych w latach 2019-2022 z uwzględnieniem zmian, [...]