Jak uzyskać grant na konsultacje dla gminy – zaproszenie

Rozpoczynamy serię regionalnych spotkań informacyjnych o naszym projekcie „Dobre konsultacje, dobry plan”, w którym samorządy uzyskać mogą grant na przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym.

Ideą projektu jest przygotowanie i przeprowadzenie przez samorządy procesów konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym w oparciu o grant przyznawany samorządowi przez organizację pozarządową. Oprócz środków na realizację konsultacji, gmina uczestnicząca w projekcie otrzymuje także wsparcie szkoleniowe i doradcze dla pracowników urzędów w przygotowaniu konsultacji. Udział w projekcie jest bezpłatny (przedsięwzięcie jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w Działaniu 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego). Więcej o tym przedsięwzięciu pisaliśmy tutaj >>>
Zasady udziału i przebieg projektu prezentować będziemy na spotkaniach organizowanych w czterech województwach objętych projektem, tj. w województwie kujawsko-pomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim. Zaczynamy od spotkań na Warmii i Mazurach, potem Pomorze i Pomorze Zachodnie. A na początku czerwca województwo kujawsko-pomorskie.

I. Spotkania dla województwa warmińsko-mazurskiego – do wyboru jeden z dwóch terminów:

  • 12 maja 2016 roku w Giżycku (spotkanie w godz. 11:30-14:00)
  • 13 maja 2016 roku w Olsztynie (spotkanie w godz. 11:30-14:00)

II. Spotkania dla województwa pomorskiego – do wyboru jeden z dwóch terminów:

  • 18 maja 2016 roku w Chojnicach (spotkanie w godz. 12:00-14:30)
  • 19 maja 2016 roku w Gdańsku (spotkanie w godz. 12:00-14:30)

III. Spotkania dla województwa zachodniopomorskiego – do wyboru jeden z dwóch terminów:

  • 23 maja 2016 roku w Szczecinie (spotkanie w godz. 12:00-14:30)
  • 24 maja 2016 roku w Kołobrzegu (spotkanie w godz. 12:00-14:30)

W celu uzyskania szczegółowych informacji oraz pobrania formularzy zapraszamy na stronę:

http://federacja-ngo.pl/jak-uzyskac-grant-na-konsultacje-dla-gminy—zaproszenie,388,l1.html

Wolontariusze, pracownicy i działacze organizacji pozarządowych i grup nieformalnych!   Już wkrótce oddamy w Wasze ręce podręcznik „Działamy dla zmiany [...]

Fundacja Stabilo wraz organizacjami Zielone Kujawy, Stowarzyszenie Wolna Winnica, Zielone Wrzosy, Fundacja Kosmos stworzyły koalicję niezależnych organizacji po to, by [...]

Fundacja Stabilo na zlecenie Urzędu Miasta Bydgoszczy prowadzi badanie dotyczące warunków funkcjonowania organizacji pozarządowych w latach 2019-2022 z uwzględnieniem zmian, [...]