Konsultacje społeczne wstępnej wersji rekomendacji

Zapraszamy do konsultacji społecznych on-line wstępnej wersji rekomendacji służących aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim.

konsultacje na portalu stacja-konsultacja.pl: http://stacja-konsultacja.pl/konsultacja/144/rekomendacje-dzialan-na-rzecz-aktywizacji-osob-mlodych-w-wojewodztwie-kujawsko-pomorskim.html

konsultacje na portalu mamzdanie.pl: https://mamzdanie.org.pl/apex/f?p=600:301:::NO:RP:P301_ID:261&cs=1Q4vrKsZyOhPLOv9iWiUM00Jjh4E

Uwagi do dokumentu można zgłaszać do dnia 28.11.2016 r.

Wolontariusze, pracownicy i działacze organizacji pozarządowych i grup nieformalnych!   Już wkrótce oddamy w Wasze ręce podręcznik „Działamy dla zmiany [...]

Fundacja Stabilo wraz organizacjami Zielone Kujawy, Stowarzyszenie Wolna Winnica, Zielone Wrzosy, Fundacja Kosmos stworzyły koalicję niezależnych organizacji po to, by [...]

Fundacja Stabilo na zlecenie Urzędu Miasta Bydgoszczy prowadzi badanie dotyczące warunków funkcjonowania organizacji pozarządowych w latach 2019-2022 z uwzględnieniem zmian, [...]